Prezes Mateusz Kowalewski 

Wiceprezes Zbigniew Ułanowski 

Wiceprezes Robert Ligocki 

Sekretarz Beata Wieliczko 

Członkini Prezydium Eliza Gwizd

Członek Prezydium Roman Byczyk 

Członkini Rady Małgorzata Skoczylas- Błaszczyk 

Członek Rady Artur Zimny 

Członek Rady Sebastian  Strzech 

Członek Rady Grzegorz Symotiuk 

Członek Rady Marek Waszkowiak 

Członek Rady Dariusz Gawron 

Członek Rady Bartosz Ziemniarski

Ćwikliński Wojciech

Łuczyński Marek

Chojnacki Artur 

Wodzyński Eugeniusz

Tomicki Artur 

Domski Waldemar