Nasza historia

Konińska Izba Gospodarcza powstała z inicjatywy miejscowych przedsiębiorców

Na zebraniu założycielskim KIG w dniu 28.06.1990 roku zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym w Koninie.

Konińska Izba Gospodarcza jest instytucją pozarządową, zrzeszającą podmioty gospodarcze oraz gminy miejskie i wiejskie. Od początku swojego istnienia KIG podejmuje działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych, gromadzi i rozpowszechnia informacje dotyczące nawiązywania kooperacji gospodarczej w kraju i za granicą, udziela podmiotom gospodarczym pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych. Wszystkie działania izby ukierunkowane są na wspieranie i promocję firm członkowskich, ale nie tylko, bowiem w wielu organizowanych przez nią imprezach uczestniczą także firmy niezrzeszone

W wyniku przeprowadzonego procesu certyfikacji decyzją Komitetu Technicznego ZETOM - CERT Sp. z o.o. w dniu 02.02.2006 r. przyznano Konińskiej Izbie Gospodarczej Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, informacyjnych oraz szkoleniowych.

KIG_o_nas_1

Pomożemy Ci osiągnąć Twoje cele i rozwinąć Twój biznes

Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku