PKS_konin

Oferta PKS w Koninie SA

Oferta zakupu paliw w PKS Konin SA, dla członków Konińskiej Izby Gospodarczej.

Konińska Izba Gospodarcza podpisała umowę z PKS w Koninie SA, regulującą warunki współpracy. Zakup paliw na preferencyjnych warunkach przez członków KIG, będzie się odbywał na zasadach określonych w w/w umowie oraz umowie zawieranej bezpośrednio pomiędzy przedsiębiorcom i PKS w Koninie.

Szczegółowe informacje odnośnie wielkości proponowanych upustów, form płatności oraz zasad i warunków współpracy można uzyskać biurze KIG pod numerem tel. (63) 245 88 00 lub prosimy o kontakt e-mail: kig@kig.konin.pl

W załączeniu znajdą Państwo deklarację uczestnictwa w Grupie Zakupowej, firmy chcące przystąpić do grupy prosimy o wypełnienie deklaracji i przesłanie jej na adres biura KIG, ul. Zakładowa 11, 62-510 Konin, faxem na numer (63) 245 88 00 lub skan podpisanego dokumentu na adres poczty elektronicznej kig@kig.konin.pl

Po otrzymaniu deklaracji poinformujemy Państwa o terminie i miejscu podpisania umowy.

Tags: No tags

Comments are closed.