Wypromuj swój biznes

Złóż wniosek o przystąpienie do IGWW

Zdobądź nowe możliwości rozwoju swojej firmy - dzięki przystąpieniu do IGWW zdobywasz nowe możliwości nawiązania współpracy biznesowej z regionalnymi, a również i ogólnopolskimi firmami należącymi do IGWW.

Wszystkie działania izby ukierunkowane są na wspieranie i promocję firm członkowskich, ale nie tylko, bowiem w wielu organizowanych przez nią imprezach uczestniczą także firmy niezrzeszone

Wysokość składki miesięcznej:

Zatrudnienie:

do 5 osób 45,00 zł

6 - 15 osób 70,00 zł

16 - 50 osób 115,00 zł

51 - 200 osób 165,00 zł

201 - 500 osób 225,00 zł

powyżej 500 osób 270,00 zł.

Deklaracja-przystąpienia-do-IGWW

Statut IGWW

KIG_o_nas_1