Hortimex na strone

HORTIMEX PLUS Sp.z o.o. Sp.k

DANE FIRMY:
HORTIMEX PLUS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Spółdzielców 8, 62-510 Konin
tel. 63 245 48 00
https://hortimex.pl/

OPIS FIRMY:
Firma rodzinna działająca od 1988 roku. Zatrudnia 35 pracowników, rok 2020 zamknęła obrotami na poziomie 70 milionów zł. Hortimex to specjalistyczne przedsiębiorstwo będące platformą wymiany towarów, wiedzy i doświadczeń pomiędzy światowymi producentami składników żywności a producentami żywności w Polsce. Od wielu lat producentom żywności w całej Polsce firma oferuje profesjonalne doradztwo technologiczne z zakresu tworzenia nowych produktów spożywczych i wyborze najlepszych składników i rozwiązań oraz dostarcza specjalistyczne surowce spożywcze.

Bez nazwy

Chemat Sp. z o.o.

DANE FIRMY:
Chemat Sp. z o.o
Telefon:: 63 211 29 29
Email: chemat@popchemat.pl
Strona www: www.popchemat.pl
Adres: ul. Przemysłowa 85a,
62-510 Konin>

OPIS FIRMY:
Jesteśmy na rynku od 1997 roku. Posiadamy reputację wiodącego dostawcy myśli technologicznej sięgając po najnowsze rozwiązania oraz producenta urządzeń aparatury chemicznej. Skupiamy się na projektowaniu i budowie instalacji technologicznych, konstrukcji, urządzeń stalowych oraz modernizacji już istniejących obiektów przemysłowych w branży spirytusowej, chemii przemysłowej i biopaliw. Świadczymy usługi spawalnicze dla przemysłu. Projektujemy i realizujemy wyposażenie hal magazynowych, zbiorniki stałe ciśnieniowe, zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe do materiałów trujących lub żrących oraz ciekłych oraz rurociągi technologiczne do materiałów palnych. Zapewniamy transport i logistykę, w tym materiałów niebezpiecznych ADR. Tworzymy spersonalizowane wymienniki ciepła do mediów czystych i zanieczyszczonych. Oferujemy odzysk i regenerację odpadów. Stawiamy na odpowiednio zaprojektowaną automatykę przemysłową, wydajność i czyste zużycie energii. Posiadając własne laboratorium i kadrę biotechnologów oferujemy badania z zakresu mikrobiologii. Prowadzimy certyfikowany skład podatkowy świadcząc usługi związane z obrotem towarami objętymi akcyzą.

PAK-logo

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

DANE FIRMY:
ul. 600-lecia 9
62-540 Kleczew
e-mail: kopalnia@kwbkonin.pl
Telefon: +48 63 247 60 00
www: www.kwbkonin.pl

OPIS FIRMY:
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., skupiającej spółki branży wydobywczej i energetycznej.
ZE PAK S.A. działa w formie spółki akcyjnej, od października 2012 roku jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podstawową działalność tego podmiotu stanowi wydobywanie węgla brunatnego , wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej oraz produkcja i dystrybucja ciepła. Spółka wytwarza energię ze źródeł konwencjonalnych oraz poprzez spalanie biomasy.
Kopalnia Konin działa od 1945 roku. Węgiel jest wydobywany metodą odkrywkową; obecnie eksploatowane są trzy odkrywki: Jóźwin IIB, Drzewce oraz Tomisławice.
Pozyskiwany surowiec przeznaczony jest do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych należących do Grupy Kapitałowej ZE PAK.
W 1999 roku przedsiębiorstwo państwowe KWB Konin zostało przekształcone w jednoosobową spółkę skarbu państwa. W roku 2012 spółka weszła w skład Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów –Konin jako PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

pwsz_logo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

DANE FIRMY:
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
e-mail: rektorat@konin.edu.pl
Telefon: +48 63 249 72 00
www: www.pwsz.konin.edu.pl

OPIS FIRMY:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie jest publiczną uczelnią zawodową utworzoną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (Dz. U. Nr 76, poz. 497) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2001 roku w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie (Dz.U. Nr 26, poz. 283).
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz statutu uczelni.

powiatkonin_logo

Starostwo Powiatowe w Koninie

DANE FIRMY:
ul. Al. 1 Maja 9
62-510 Konin
e-mail: powiat@powiat.konin.pl
Telefon: +48 63 240 32 00
www: powiat.konin.pl

OPIS FIRMY:
Powiat koniński obejmuje terytorium położone w środkowej części Polski, na wschodnich krańcach Wielkopolski. Zajmuje powierzchnię 1 578 km2, co plasuje go pod tym względem na czwartym miejscu w województwie i pozwala zaliczyć do największych powiatów w kraju.
W gospodarce powiatu dominującą rolę odgrywa rolnictwo, które daje zatrudnienie (wraz z leśnictwem i rybołówstwem) 46,65% osób pracujących w powiecie. Odgrywa ono bardzo ważną rolę w procesach rozwoju gospodarczego Ziemi Konińskiej. Znaczna część ogólnej powierzchni 157.824 ha, to grunty orne – głównie gleby V i VI klasy bonitacyjnej.

Konin_logo

Urząd Miejski w Koninie

DANE FIRMY:
ul. Plac Wolności 1
62-500 Konin
e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
Telefon: +48 63 240 11 11
www: www.konin.pl

OPIS FIRMY:
Konin to miasto warte uwagi oraz bliższego poznania. Jego niewątpliwym atutem jest nader korzystne, z różnych względów, położenie: w samym centrum Polski, we wschodniej części Wielkopolski, nad rzeką Wartą. To miasto, w którym szanuje się i pielęgnuje lokalną historię, ale i nie szczędzi wysiłków, aby stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju postępu i nowoczesności. To miasto otwarte na pomysły, nowe rozwiązania, inwestycje a przy tym pełne rozmaitych potencjałów i – wciąż niewyczerpanych – możliwości. Jednym słowem: centralne miejsce na mapie naszego kraju, które zasługuje na to, aby zająć centralne miejsce w naszym życiu.

Na granicy Konina przebiega autostrada A2, przez miasto droga alternatywna dla niej DK 92, droga krajowa 25 z północy na południe, a także międzynarodowa trasa kolejowa. Tak dobre położenie logistyczne stwarza doskonałe warunki dla rozwoju przedsiębiorczości.

Wyzsza_szkola_kadr_menedzerskich_logo

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich

DANE FIRMY:
ul. Zagórowska 3a
62-500 Konin
e-mail: rektorat@wskmkonin.edu.pl
Telefon: +48 63 249 12 63
www: www.wskm.edu.pl

OPIS FIRMY:
Założycielem Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich jest Stowarzyszenie „Kadry dla Konina”, które decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-2-01-4003- 135/07 z dnia 24 lipca 2007 r. (nr rejestru 344) uzyskało pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej pod nazwą: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich.
Tworzymy własny model szkoły przyszłości. Ofertę edukacyjną kierujemy do osób w każdym wieku, które chcą zdobyć wiedzę, poszerzać umiejętności, kształtować postawy, składające się na wysokie kompetencje zawodowe i oczekiwania na rynku pracy.
Strategicznym celem naszej Uczelni jest kształcenie nowoczesnych, otwartych i obdarzonych wizją liderów, którzy sprostają wyzwaniom szybko zmieniającej się rzeczywistości lokalnej i globalnej.
Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich zaprasza do studiowania na następujących kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Energetyka, Kryminologia (we współpracy z WSH TWP), Pedagogika (we współpracy z KJ TSW), Pedagogika specjalna (we współpracy z WSH TWP).
Ponadto oferujemy możliwość poszerzania i pogłębienia wiedzy na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach.
Każdy szczebel edukacji daje Studentom i Słuchaczom możliwość rozwoju zawodowego.

Gmina_Kaziemierz_Biskupii_logo

Gmina Kazimierz Biskupi

DANE FIRMY:
ul. Plac Wolności 1
62-530 Kazimierz Biskupii
e-mail: kazimierzbiskupi@kazimierz-biskupi.pl
Telefon: +48 63 244 77 45
www: kazimierz-biskupi.pl

OPIS FIRMY:
Gmina Kazimierz Biskupi leży we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie konińskim. Na terenie gminy jest 18 sołectw. W granicach administracyjnych gminy jest 41 miejscowości.
Gmina graniczy: od północy – z gminą Kleczew (powiat koniński), od północnego wschodu – z gminą Ślesin (powiat koniński), od wschodu – z miastem Konin, od południa – z gminą Golina (powiat koniński), od zachodu – z gminą Słupca (powiat słupecki), od północnego zachodu – z gminą Ostrowite (powiat słupecki).
Siedzibą władz gminy jest Kazimierz Biskupi, położony nad Strugą Ostrowicką, w odległości około 11 km na północny zachód od Konina, przy jednej z tras prowadzących do Bydgoszczy i Torunia.

Med-alko_logo

MED-ALKO Sp. z o.o.

DANE FIRMY:
ul. Gajowa 7
62-510 Konin
e-mail: sekretariat@medalko.pl
Telefon: +48 63 240 79 20
www: med-alko.pl

OPIS FIRMY:
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY „MED-ALKO” SP. Z.O.O. W KONINIE ŚWIADCZY USŁUGI MEDYCZNE W POWIECIE KONIŃSKIM W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY, PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, SPECJALISTYKI AMBULATORYJNEJ, SZPITALNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII JEDNEGO DNIA ORAZ REHABILITACJI.
Lekarze udzielają porad w przychodniach w godzinach 8.00 – 18.00, zapewniając tym samym maksymalny dostęp do usług medycznych pacjentom.

Kierując się zasadą świadczenia usług zdrowotnych na najwyższym poziomie zapewniliśmy sobie dobrą opinię wśród mieszkańców, co zaowocowało zwiększeniem liczby podopiecznych do lekarza rodzinnego, do 17873 na dzień 1 kwietnia 2020 r.

Dysponujemy własnym dobrze wyposażonym zakładem diagnostyki obrazowej z RTG, mammografem, DPX i USG.
Punkt szczepień dla dzieci i dorosłych ( lekarz pediatra, epidemiolog + dwie pielęgniarki z odpowiednimi kwalifikacjami) oferuje wszystkie zalecane szczepionki. Wyszczepialność dzieci zgodnie z PSO jest bardzo wysoka.

Działalność pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych ukierunkowana jest na profilaktykę, prewencję oraz bieżące świadczenia dla obłożnie chorych w ich miejscu zamieszkania.

Świadczymy również usługi z zakresu rehabilitacji leczniczej (umowa z NFZ) i odnowy biologicznej w tym proponujemy Państwu usługi w zakresie fizykoterapii, hydroterapii, gimnastyki leczniczej, masażu, sauny – sanarium oraz zaopatrzenia we wkładki ortopedyczne FORMTHOTICS.

Zakład Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy „MED-ALKO” sp. z .o.o. organizuje również akcje mające na celu promocję zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, walkę z nałogami (realizuje zadania z Narodowego Programu Zdrowia).

Spółka świadczy również usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w oparciu o podpisaną z NFZ umową. Wysokie kwalifikacje lekarzy specjalistów, duża dostępność ( godziny przyjęć przed- i popołudniowe ), kompleksowość usług, możliwość wykonywania wielu badań w jednym miejscu udzielania świadczeń, wykonywanie drobnych zabiegów w warunkach ambulatoryjnych – wszystko to sprawia, że nasze przychodnie są bardzo wysoko oceniane przez pacjentów.

Na rok 2020 spółka posiada kontrakt z NFZ na wykonywanie zabiegów w szpitalnym oddziale Chirurgii Jednego Dnia w zakresie:

– okulistyki

– chirurgii ogólnej