Transgaj_logo

Trans-Gaj s.c.

DANE FIRMY:
ul. Zagórowska 16
62-500 Konin
e-mail: transgajpw@interia.pl
Telefon: +48 63 244 12 88
www: ransgaj.pl

OPIS FIRMY:
Firma TransGaj jest firmą rodzinną, prowadzoną przez pana Pawła Gra­barczyka i jego brata Jacka.

Początkowo firma zaj­mowała się głównie produkcją i sprzedażą materia­łu szkółkarskiego, jednak wraz ze wzrostem kwali­fikacji i doświadczenia zaczęła realizować zamówie­nia na prace projektowe, urządzeniowe i pielęgna­cyjne terenów zieleni oraz prace brukarskie placów, dróg, parkingów i chodników. Zajmujemy się sporządzaniem kompleksowych dokumentacji projektowych z zakresu architektury krajobrazu oraz realizacją i pielęgnacją terenów zieleni. Swoją ofertę kierujemy do inwestorów prywatnych, samorządów, firm deweloperskich, biur projektowych. Nasz zespół stanowi wykształcona i doświadczona kadra z szeroko rozumianą pasją do ogrodnictwa.

Do każdego projektu i realizacji podchodzimy indywidualnie. Każdy klient dostanie od nas gwarancję wykonanych usług.
Firma stale podwyższa jakość i poszerza gamę oferowanych usług m.in. poprzez:
– podnoszenie kwa­lifikacji pracowni­ków
– rozbudowę Cen­trum Ogrodnicze­go przy ul. Zagórowskiej 16 w Koninie
– rozbudowę Centrum Florystycznego
– poszerzanie parku maszynowego
– zwiększanie asortymentu materiału szkółkarskiego produkowanego na terenie szkółki
A w niedługim czasie planujemy rozbudowę, która przyczyni się do lepszej funkcjonalności oraz szerszej oferty naszego Centrum Ogrodniczego.
Posiadamy specjalistyczne oprogramowanie do two­rzenia trójwymiarowych projektów terenów zielo­nych. Uprawnieni projektanci tworzą za jego pomocą wizualizacje koncepcji projektowych uwzględnia­jąc specyfikę projektowanego miejsca, jego oto­czenie oraz indywidualne życzenia klienta. Dzięki temu możemy precyzyjnie określić przyszły wygląd terenu – nawet o różnych porach roku czy po określo­nej ilości lat od momentu posadzenia roślin. Oferta projektowa obejmuje: – projekty ogrodów przydomowych, tereny zieleni miej­skiej i osiedlowej tereny zieleni przy-obiektowej projekty zieleni wewnątrzobiektowej. Ponadto posiadamy bogaty park maszynowy, umożliwiający wykonanie nawet najbardziej skomplikowanego projektu. W ciągu wielu lat firma poszerzyła swoją ofertę m.in. o układarkę poboczy, koparkę wielofunkcyjną gallmac, zamiatarkę, pług snieżny oraz wiele innych maszyn które można zobaczyć w naszej ofercie.