bank

BANK SPÓŁDZIELCZY W KONINIE

DANE FIRMY:
Adres Centrali: ul. Bankowa 3, 62-500 Konin (do korespondencji)
Adres Siedziby: ul. 3 Maja 68, 62-500 Konin
Email: bskonin@bskonin.pl
Tel. 63 246 70 01
Strona internetowa: www.bskonin.pl

OPIS FIRMY:
Bank Spółdzielczy w Koninie jest największą placówką bankowości spółdzielczej w regionie konińskim. Wpisuje się w historię Konina od ponad stu dwudziestu lat. Prowadzi działalność na terenie województwa wielkopolskiego poprzez sieć 8 oddziałów oraz 4 filii i 1 punktu kasowego. .

TAX_podatki_logo

TAX Podatki, Finanse, Księgowość Symotiuk i Wspólnicy s.c.

DANE FIRMY:
ul. Plac Wolności 7
62-510 Konin
e-mail: biuro@tax-symotiuk.pl
Telefon: 63 242 96 63
www: tax-symotiuk.pl

OPIS FIRMY:
Wiedza i doświadczenie oraz odpowiedzialność i dbałość o dobro Kontrahenta cechujące nas i naszych pracowników, gwarantują najwyższą staranność oraz profesjonalizm przy realizacji usług doradztwa podatkowego oraz usług księgowych. Gwarantujemy także zachowanie bezwzględnej tajemnicy zawodowej w zakresie informacji uzyskanych w toku wykonywania czynności doradztwa podatkowego oraz w procesie księgowania zdarzeń gospodarczych.
Firma powstała w 2 stycznia 1991 roku, jako jedno z pierwszych biur rachunkowych w Koninie i zatrudniała 3 osoby, początkowo jako firma jednoosobowa by od 1992 r. stać się spółką.
W 1997 r., po wejściu w życie ustawy o doradztwie podatkowym, 3 osoby z naszej firmy uzyskały tytuł doradcy podatkowego. W 2014 r. dołączył do nas w charakterze wspólnika kolejny doradca podatkowy.
W 2014 r. został otwarty oddział firmy w Poznaniu;
Aktualnie w firmie zatrudnionych jest 35 pracowników (z właścicielami) w tym 4 Doradców podatkowych oraz 8 osób z uprawnieniami do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Spółka obsługuje ponad 300 stałych klientów w zakresie prowadzenia ksiąg jak i doradztwa podatkowego.
Spółka współpracuje z różnymi Klientami. Naszymi Klientami są zarówno największe firmy w regionie (głównie w zakresie doradztwa), spółki z udziałem kapitału zagranicznego jak również małe, średnie i duże przedsiębiorstwa osób fizycznych oraz różnego typu podmioty prawa handlowego. Nasi Klienci działają m.in. w takich branżach, jak: paliwowo-energetyczna, handlowa, dystrybucyjna, produkcyjna, prawnicza, usługowa.
Właściciele
Ryszard Symotiuk – Współwłaściciel, doradca podatkowy nr 3125, od 1983 do 1990 piastował stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Koninie, wcześniej pracował w Wydziale Finansowym Urzędu Wojewódzkiego i Okręgowym Zarządzie Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej. Podatkami zajmuje się od 1975 r.; Prezes „TAX Audyt” sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Grzegorz Symotiuk – Współwłaściciel, doradca podatkowy nr 11765, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przez prawie 6 lat zdobywał doświadczenie w jednej z największych firm audytorsko-doradczych.
Andrzej Śnihur – Współwłaściciel, Kierownik Departamentu Podatkowych Ksiąg Przychodów i Rozchodów, doradca podatkowy nr 03138, w latach 1989-1991 r. pracownik Urzędu Skarbowego w Koninie.

ING_logo

ING Bank Śląski Oddział ds. korporacyjnych w Koninie

DANE FIRMY:
ul. Dworcowa 15J
62-510 Konin
Telefon: 32 357 00 24
www: www.ing.pl

OPIS FIRMY:
Zrównoważony rozwój
Naszą strategię biznesową realizujemy w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Dowiedz się więcej o wartościach, którymi się kierujemy.
Od naszych dzisiejszych decyzji i działań zależy, jak będzie wyglądał świat i jaką rzeczywistość zastaną następne pokolenia. Chcemy mieć pozytywny wpływ, żeby wykorzystać go w słusznej sprawie, na rzecz wspólnego dobra. W centrum naszych działań zawsze byli i są ludzie, a teraz również wyzwania związane z kryzysem klimatycznym.