2638_zaproszenie-12.06.2018

Zaproszenie na spotkanie przedsiębiorców z terenu powiatu konińskiego „INSTRUMENTY FINANSOWE, ROZWÓJ SEKTORA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW”

Termin: 12 czerwca br. w godzinach 11:00-13:00
Miejsce: Urząd Miejski w Koninie, Sala Ratuszowa, ul. Wiosny Ludów 6
AGENDA:
11:00-11:30 Otwarcie spotkania przez Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego i Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o. Leszka Wojtasika
11:30-11:45 Prezentacja działań związanych z ekspansją i analizą rynków zagranicznych – dyrektor ds. Ekspansji i Rozwoju Agata Świętalska-Krych
11:45-13:00 Prezentacja instrumentów finansowych oferowanych przez WFR sp. z o.o. – istniejąca alternatywa dla oferty bankowej – dyrektor Generalny, Leszek Wojtasiak, dyskusja uczestników
13:00 Zakończenie
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 6 czerwca br. mailowo na adres: agata.krych@wfr.org.pl lub telefonicznie pod numerem 61 671 71 97