normal_pl_logotyp

Urząd Gminy i Miasta Kleczewie

DANE FIRMY:
Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie
pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
tel. 63 2700 900, fax 63 2700 940
www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl
e-mail: ugim@kleczew.pl

OPIS FIRMY:
Gmina miejsko – wiejska położona w północno-zachodniej części powiatu konińskiego, obejmująca 20 sołectw. Zajmuje powierzchnię 110 km2, a w jej granicach administracyjnych znajduje się 47 miejscowości. Zamieszkana przez 10 tys. osób, z czego w Kleczewie mieszka 4,2 tys.

pobrane

Urząd Gminy Sompolnie

DANE FIRMY:
MIASTO I GMINA SOMPOLNO
ul. 11 Listopada 15
62-610 SOMPOLNO
tel: +48/63/ 271 40 54
fax:+48/63/ 271 40 57
www: www.sompolno.pl
e-mail: redakcja@sompolno.pl

OPIS FIRMY:
Dane Firmy:
Gmina miejsko – wiejska położona w północno-wschodniej części powiatu konińskiego, obejmująca 22 sołectwa. Zajmuje obszar 137 km2, zamieszkały przez 10,5 tys. osób, z czego w Sompolnie 3,7 tys.

powiatkonin_logo

Starostwo Powiatowe w Koninie

DANE FIRMY:
ul. Al. 1 Maja 9
62-510 Konin
e-mail: powiat@powiat.konin.pl
Telefon: +48 63 240 32 00
www: powiat.konin.pl

OPIS FIRMY:
Powiat koniński obejmuje terytorium położone w środkowej części Polski, na wschodnich krańcach Wielkopolski. Zajmuje powierzchnię 1 578 km2, co plasuje go pod tym względem na czwartym miejscu w województwie i pozwala zaliczyć do największych powiatów w kraju.
W gospodarce powiatu dominującą rolę odgrywa rolnictwo, które daje zatrudnienie (wraz z leśnictwem i rybołówstwem) 46,65% osób pracujących w powiecie. Odgrywa ono bardzo ważną rolę w procesach rozwoju gospodarczego Ziemi Konińskiej. Znaczna część ogólnej powierzchni 157.824 ha, to grunty orne – głównie gleby V i VI klasy bonitacyjnej.

Konin_logo

Miasto Konin

DANE FIRMY:
ul. Plac Wolności 1
62-500 Konin
e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
Telefon: +48 63 240 11 11
www: www.konin.pl

OPIS FIRMY:
Konin to miasto warte uwagi oraz bliższego poznania. Jego niewątpliwym atutem jest nader korzystne, z różnych względów, położenie: w samym centrum Polski, we wschodniej części Wielkopolski, nad rzeką Wartą. To miasto, w którym szanuje się i pielęgnuje lokalną historię, ale i nie szczędzi wysiłków, aby stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju postępu i nowoczesności. To miasto otwarte na pomysły, nowe rozwiązania, inwestycje a przy tym pełne rozmaitych potencjałów i – wciąż niewyczerpanych – możliwości. Jednym słowem: centralne miejsce na mapie naszego kraju, które zasługuje na to, aby zająć centralne miejsce w naszym życiu.

Na granicy Konina przebiega autostrada A2, przez miasto droga alternatywna dla niej DK 92, droga krajowa 25 z północy na południe, a także międzynarodowa trasa kolejowa. Tak dobre położenie logistyczne stwarza doskonałe warunki dla rozwoju przedsiębiorczości.

Gmina_Kaziemierz_Biskupii_logo

Urząd Gminy Kazimierzu Biskupim

DANE FIRMY:
ul. Plac Wolności 1
62-530 Kazimierz Biskupii
e-mail: kazimierzbiskupi@kazimierz-biskupi.pl
Telefon: +48 63 244 77 45
www: kazimierz-biskupi.pl

OPIS FIRMY:
Gmina Kazimierz Biskupi leży we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie konińskim. Na terenie gminy jest 18 sołectw. W granicach administracyjnych gminy jest 41 miejscowości.
Gmina graniczy: od północy – z gminą Kleczew (powiat koniński), od północnego wschodu – z gminą Ślesin (powiat koniński), od wschodu – z miastem Konin, od południa – z gminą Golina (powiat koniński), od zachodu – z gminą Słupca (powiat słupecki), od północnego zachodu – z gminą Ostrowite (powiat słupecki).
Siedzibą władz gminy jest Kazimierz Biskupi, położony nad Strugą Ostrowicką, w odległości około 11 km na północny zachód od Konina, przy jednej z tras prowadzących do Bydgoszczy i Torunia.

Gmina_Slesin

Miasto i Gmina Ślesin

DANE FIRMY:
ul. Kleczewska 15
62-561 Ślesin
e-mail: sekretariat@slesin.pl
Telefon: 63 268 30 32
www: slesin.pl

OPIS FIRMY:
Gmina Ślesin to malowniczy obszar, położony na Pojezierzu Wielkopolskim, na obszarze krajobrazu chronionego, zwanego Goplańsko-Kujawskim. Administracyjnie należy ona do województwa wielkopolskiego, do powiatu konińskiego. Siedzibą władz gminy jest miasto Ślesin, usytuowane przy drodze krajowej nr 25, na trasie Bydgoszcz – Kalisz. Obszar gminy wynosi 146 km2 i podzielony jest na 26 sołectw. Zamieszkuje go 13,3 tys. osób, z czego 2,9 tys. stanowią mieszkańcy Ślesina.

Gmina_wilczyn

Urząd Gminy w Wilczynie

DANE FIRMY:
ul. Strzelińska 12D
62-550 Wilczyn
e-mail: gmina@wilczyn.pl
Telefon: 63 268 30 32
www: wilczyn.pl

OPIS FIRMY:
Wilczyn to jedna z mniejszych gmin powiatu konińskiego, położona w jego północnej części. Gmina liczy 6,5 tysiąca mieszkańców i zajmuje powierzchnię 8312 ha. Podzielona jest na 16 sołectw.Region ten ma charakter rolniczo-turystyczny. Istnieje tu około 850 indywidualnych gospodarstw rolnych, w większości małych i średnich oraz trzy wielkoobszarowe gospodarstwa powstałe na bazie majątku likwidowanych PGR. Grunty orne zajmują powierzchnię 5946 ha tj. 71,54 % użytków rolnych. Tutejsze gleb y należą do średnich i słabych, w większości klasy IV i V. Podstawowe uprawy to zboża, ziemniaki oraz rośliny pastewne.