WALNE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KIG

Rada Konińskiej Izby Gospodarczej ma zaszczyt zaprosić na Walne Sprawozdawczo – Wyborcze  Zgromadzenie  Członków Konińskiej Izby Gospodarczej, które odbędzie się w dniu 23.06.2021 r. o godzinie 12:00
 w Sali Bankietowej FACTORIA, przy ulicy Zakładowej 14, 62-510 Konin. W przypadku braku wymaganego quorum zgodnie ze statutem KIG § 14 pkt 4 ustala  się drugi termin na  godzinę 12:15. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników Walnego Zgromadzenia oraz wytyczne krajowe związane z organizacją zebrań w okresie pandemii COVID-19, spotkanie zostanie zorganizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

W załączeniu:
– regulamin Walnego Zgromadzenia Członków KIG
– porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków KIG
– pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków KIG

Tags: No tags

Comments are closed.