company_logo

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie w styczniu br. rozpoczął rekrutacje do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy oraz na stronie internetowej www.pup.konin.pl w ramach ww. projektu są zamieszczone informacje o naborach:

Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych,
Wniosków bezrobotnego o skierowanie na szkolenie i sfinansowanie szkolenia,
Wniosków o organizację prac interwencyjnych,
Wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia,
Wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Tags: No tags

Comments are closed.