ZAPROSZENIE NA DEBATĘ EKSPERCKĄ, Konin 12.10.2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w Debacie Eksperckiej pt.: Wpływ pandemii Covid-19  na funkcjonowanie przedsiębiorstw i służb ratowniczych subregionu konińskiego, która odbędzie się w dniu 12 października 2021 r. w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym PWSZ
w Koninie przy  ul. Ks. J. Popiełuszki 4. 

Celem dyskusji jest ocena wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, w tym służb ratowniczych. Wymiana doświadczeń i poglądów pozwoli ocenić, jak w obliczu stanu epidemii działa na rynkach lokalnych sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz jak funkcjonują instytucje
i służby ratownicze biorące udział w zwalczaniu epidemii.

W zamierzeniu organizatorów wydarzenie to ma ukazać, jak pandemia Covid-19 wpłynęła na konieczność podejmowania zmian w przedsiębiorstwach i podmiotach gospodarczych subregionu konińskiego. Wiele przedsiębiorstw zmuszonych jest ograniczyć swoją działalność bądź też zrezygnować z jej prowadzenia. W niektórych
z nich konieczne jest przemodelowanie łańcuchów dostaw oraz wprowadzenie istotnych zmian związanych chociażby ze zmianą profilu działalności, czy też poszukiwaniem nowych rynków zbytu.

W załączeniu przesyłamy zaproszenie + agendę debaty oraz formularz zgłoszeniowy.

Tags: No tags

Comments are closed.