NOWE WŁADZE KIG – kadencja 2021-2024

W dniu 23.06.2021 r. odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Konińskiej Izby Gospodarczej. W wyniku tajnego głosowania dotychczasowa Rada KIG otrzymała absolutorium za 2020 r. W związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady KIG oraz Prezesa KIG Pana Romana Byczyka dokonano wyboru nowych Władz KIG na kadencję 2021 – 2024.

Nowym Prezesem KIG został Pan Mateusz Kowalewski, a cały skład Rady izby przedstawia się następująco:
RADA KIG
Prezes KIG – Mateusz Kowalewski
Wiceprezes KIG – Zbigniew Ułanowski
Wiceprezes KIG – Robert Ligocki
Sekretarz KIG – Beata Wieliczko
Członek Prezydium KIG – Roman Byczyk
Członkini Prezydium KIG – Eliza Gwizd
Członkini Rady KIG – Małgorzata Skoczylas – Błaszczyk
Członek Rady KIG – Artur Zimny
Członek Rady KIG – Sebastian Strzech
Członek Rady KIG – Grzegorz Symotiuk
Członek Rady KIG – Marek Waszkowiak
Członek Rady KIG – Dariusz Gawron
Członek Rady KIG – Bartosz Ziemniarski

Tags: No tags

Comments are closed.