KIG OBEJMUJE PATRONAT W ZS CKU

Konińska Izba Gospodarcza objęła patronat nad KLASA Językowo-Biznesowa w ZSCKU w Koninie w roku szkolnym 2021/2022O tym jak ważna jest znajomość języków obcych oraz zasad prowadzenia biznesu mogą zapewnić ci pracownicy, którzy zdobyli zatrudnienie w licznych firmach, przedsiębiorstwach kooperujących z partnerami z krajów unii europejskiej oraz eksportujących swoje produkty poza wspólnotę. Przedstawiamy Państwu materiał filmowy przedstawiający przykłady właśnie takich firm z terenu subregionu konińskiego.

Tags: No tags

Comments are closed.