PAK-logo

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

DANE FIRMY:
ul. 600-lecia 9
62-540 Kleczew
e-mail: kopalnia@kwbkonin.pl
Telefon: +48 63 247 60 00
www: www.kwbkonin.pl

OPIS FIRMY:
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., skupiającej spółki branży wydobywczej i energetycznej.
ZE PAK S.A. działa w formie spółki akcyjnej, od października 2012 roku jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podstawową działalność tego podmiotu stanowi wydobywanie węgla brunatnego , wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej oraz produkcja i dystrybucja ciepła. Spółka wytwarza energię ze źródeł konwencjonalnych oraz poprzez spalanie biomasy.
Kopalnia Konin działa od 1945 roku. Węgiel jest wydobywany metodą odkrywkową; obecnie eksploatowane są trzy odkrywki: Jóźwin IIB, Drzewce oraz Tomisławice.
Pozyskiwany surowiec przeznaczony jest do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych należących do Grupy Kapitałowej ZE PAK.
W 1999 roku przedsiębiorstwo państwowe KWB Konin zostało przekształcone w jednoosobową spółkę skarbu państwa. W roku 2012 spółka weszła w skład Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów –Konin jako PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

powiatkonin_logo

Starostwo Powiatowe w Koninie

DANE FIRMY:
ul. Al. 1 Maja 9
62-510 Konin
e-mail: powiat@powiat.konin.pl
Telefon: +48 63 240 32 00
www: powiat.konin.pl

OPIS FIRMY:
Powiat koniński obejmuje terytorium położone w środkowej części Polski, na wschodnich krańcach Wielkopolski. Zajmuje powierzchnię 1 578 km2, co plasuje go pod tym względem na czwartym miejscu w województwie i pozwala zaliczyć do największych powiatów w kraju.
W gospodarce powiatu dominującą rolę odgrywa rolnictwo, które daje zatrudnienie (wraz z leśnictwem i rybołówstwem) 46,65% osób pracujących w powiecie. Odgrywa ono bardzo ważną rolę w procesach rozwoju gospodarczego Ziemi Konińskiej. Znaczna część ogólnej powierzchni 157.824 ha, to grunty orne – głównie gleby V i VI klasy bonitacyjnej.

Konin_logo

Miasto Konin

DANE FIRMY:
ul. Plac Wolności 1
62-500 Konin
e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
Telefon: +48 63 240 11 11
www: www.konin.pl

OPIS FIRMY:
Konin to miasto warte uwagi oraz bliższego poznania. Jego niewątpliwym atutem jest nader korzystne, z różnych względów, położenie: w samym centrum Polski, we wschodniej części Wielkopolski, nad rzeką Wartą. To miasto, w którym szanuje się i pielęgnuje lokalną historię, ale i nie szczędzi wysiłków, aby stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju postępu i nowoczesności. To miasto otwarte na pomysły, nowe rozwiązania, inwestycje a przy tym pełne rozmaitych potencjałów i – wciąż niewyczerpanych – możliwości. Jednym słowem: centralne miejsce na mapie naszego kraju, które zasługuje na to, aby zająć centralne miejsce w naszym życiu.

Na granicy Konina przebiega autostrada A2, przez miasto droga alternatywna dla niej DK 92, droga krajowa 25 z północy na południe, a także międzynarodowa trasa kolejowa. Tak dobre położenie logistyczne stwarza doskonałe warunki dla rozwoju przedsiębiorczości.

Wyzsza_szkola_kadr_menedzerskich_logo

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich

DANE FIRMY:
ul. Zagórowska 3a
62-500 Konin
e-mail: rektorat@wskmkonin.edu.pl
Telefon: +48 63 249 12 63
www: www.wskm.edu.pl

OPIS FIRMY:
Założycielem Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich jest Stowarzyszenie „Kadry dla Konina”, które decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-2-01-4003- 135/07 z dnia 24 lipca 2007 r. (nr rejestru 344) uzyskało pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej pod nazwą: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich.
Tworzymy własny model szkoły przyszłości. Ofertę edukacyjną kierujemy do osób w każdym wieku, które chcą zdobyć wiedzę, poszerzać umiejętności, kształtować postawy, składające się na wysokie kompetencje zawodowe i oczekiwania na rynku pracy.
Strategicznym celem naszej Uczelni jest kształcenie nowoczesnych, otwartych i obdarzonych wizją liderów, którzy sprostają wyzwaniom szybko zmieniającej się rzeczywistości lokalnej i globalnej.
Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich zaprasza do studiowania na następujących kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Energetyka, Kryminologia (we współpracy z WSH TWP), Pedagogika (we współpracy z KJ TSW), Pedagogika specjalna (we współpracy z WSH TWP).
Ponadto oferujemy możliwość poszerzania i pogłębienia wiedzy na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach.
Każdy szczebel edukacji daje Studentom i Słuchaczom możliwość rozwoju zawodowego.

Gmina_Kaziemierz_Biskupii_logo

Urząd Gminy Kazimierzu Biskupim

DANE FIRMY:
ul. Plac Wolności 1
62-530 Kazimierz Biskupii
e-mail: kazimierzbiskupi@kazimierz-biskupi.pl
Telefon: +48 63 244 77 45
www: kazimierz-biskupi.pl

OPIS FIRMY:
Gmina Kazimierz Biskupi leży we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie konińskim. Na terenie gminy jest 18 sołectw. W granicach administracyjnych gminy jest 41 miejscowości.
Gmina graniczy: od północy – z gminą Kleczew (powiat koniński), od północnego wschodu – z gminą Ślesin (powiat koniński), od wschodu – z miastem Konin, od południa – z gminą Golina (powiat koniński), od zachodu – z gminą Słupca (powiat słupecki), od północnego zachodu – z gminą Ostrowite (powiat słupecki).
Siedzibą władz gminy jest Kazimierz Biskupi, położony nad Strugą Ostrowicką, w odległości około 11 km na północny zachód od Konina, przy jednej z tras prowadzących do Bydgoszczy i Torunia.

Med-alko_logo

MED-ALKO Sp. z o.o.

DANE FIRMY:
ul. Gajowa 7
62-510 Konin
e-mail: sekretariat@medalko.pl
Telefon: +48 63 240 79 20
www: med-alko.pl

OPIS FIRMY:
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY „MED-ALKO” SP. Z.O.O. W KONINIE ŚWIADCZY USŁUGI MEDYCZNE W POWIECIE KONIŃSKIM W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY, PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, SPECJALISTYKI AMBULATORYJNEJ, SZPITALNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII JEDNEGO DNIA ORAZ REHABILITACJI.
Lekarze udzielają porad w przychodniach w godzinach 8.00 – 18.00, zapewniając tym samym maksymalny dostęp do usług medycznych pacjentom.

Kierując się zasadą świadczenia usług zdrowotnych na najwyższym poziomie zapewniliśmy sobie dobrą opinię wśród mieszkańców, co zaowocowało zwiększeniem liczby podopiecznych do lekarza rodzinnego, do 17873 na dzień 1 kwietnia 2020 r.

Dysponujemy własnym dobrze wyposażonym zakładem diagnostyki obrazowej z RTG, mammografem, DPX i USG.
Punkt szczepień dla dzieci i dorosłych ( lekarz pediatra, epidemiolog + dwie pielęgniarki z odpowiednimi kwalifikacjami) oferuje wszystkie zalecane szczepionki. Wyszczepialność dzieci zgodnie z PSO jest bardzo wysoka.

Działalność pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych ukierunkowana jest na profilaktykę, prewencję oraz bieżące świadczenia dla obłożnie chorych w ich miejscu zamieszkania.

Świadczymy również usługi z zakresu rehabilitacji leczniczej (umowa z NFZ) i odnowy biologicznej w tym proponujemy Państwu usługi w zakresie fizykoterapii, hydroterapii, gimnastyki leczniczej, masażu, sauny – sanarium oraz zaopatrzenia we wkładki ortopedyczne FORMTHOTICS.

Zakład Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy „MED-ALKO” sp. z .o.o. organizuje również akcje mające na celu promocję zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, walkę z nałogami (realizuje zadania z Narodowego Programu Zdrowia).

Spółka świadczy również usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w oparciu o podpisaną z NFZ umową. Wysokie kwalifikacje lekarzy specjalistów, duża dostępność ( godziny przyjęć przed- i popołudniowe ), kompleksowość usług, możliwość wykonywania wielu badań w jednym miejscu udzielania świadczeń, wykonywanie drobnych zabiegów w warunkach ambulatoryjnych – wszystko to sprawia, że nasze przychodnie są bardzo wysoko oceniane przez pacjentów.

Na rok 2020 spółka posiada kontrakt z NFZ na wykonywanie zabiegów w szpitalnym oddziale Chirurgii Jednego Dnia w zakresie:

– okulistyki

– chirurgii ogólnej

Pwik_w_Koninie_logo

PWiK Sp. z o.o. w Koninie

DANE FIRMY:
ul. Poznańska 49
62-510 Konin
e-mail: pwikkonin@pwik-konin.com.pl
Telefon: +48 63 240 39 00
www: www2.pwik-konin.com.pl

OPIS FIRMY:
Infrastruktura eksploatowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, na obszarze miasta składa się z:
Systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (Wodociąg Centralny)
System zbiorowego zaopatrzenia w wodę to stacja wodociągowa Konin – Kurów wraz z siecią przewodów rozciągających się praktycznie na cały obszar miasta.
Zdolność produkcyjna stacji wynosi 19 344 m3 /d. Pracuje ona na bazie ujęcia wody Konin – Kurów o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Qc = 806 m3 /h. Ujęcie wody posiada pozwolenie wodno-prawne nr DSR.VI.6213-69/08 z dnia 20.01.2009 r. na szczególne korzystanie z wód, ważne do 31.12.2018 r., wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Transgaj_logo

Trans-Gaj s.c.

DANE FIRMY:
ul. Zagórowska 16
62-500 Konin
e-mail: transgajpw@interia.pl
Telefon: +48 63 244 12 88
www: ransgaj.pl

OPIS FIRMY:
Firma TransGaj jest firmą rodzinną, prowadzoną przez pana Pawła Gra­barczyka i jego brata Jacka.

Początkowo firma zaj­mowała się głównie produkcją i sprzedażą materia­łu szkółkarskiego, jednak wraz ze wzrostem kwali­fikacji i doświadczenia zaczęła realizować zamówie­nia na prace projektowe, urządzeniowe i pielęgna­cyjne terenów zieleni oraz prace brukarskie placów, dróg, parkingów i chodników. Zajmujemy się sporządzaniem kompleksowych dokumentacji projektowych z zakresu architektury krajobrazu oraz realizacją i pielęgnacją terenów zieleni. Swoją ofertę kierujemy do inwestorów prywatnych, samorządów, firm deweloperskich, biur projektowych. Nasz zespół stanowi wykształcona i doświadczona kadra z szeroko rozumianą pasją do ogrodnictwa.

Do każdego projektu i realizacji podchodzimy indywidualnie. Każdy klient dostanie od nas gwarancję wykonanych usług.
Firma stale podwyższa jakość i poszerza gamę oferowanych usług m.in. poprzez:
– podnoszenie kwa­lifikacji pracowni­ków
– rozbudowę Cen­trum Ogrodnicze­go przy ul. Zagórowskiej 16 w Koninie
– rozbudowę Centrum Florystycznego
– poszerzanie parku maszynowego
– zwiększanie asortymentu materiału szkółkarskiego produkowanego na terenie szkółki
A w niedługim czasie planujemy rozbudowę, która przyczyni się do lepszej funkcjonalności oraz szerszej oferty naszego Centrum Ogrodniczego.
Posiadamy specjalistyczne oprogramowanie do two­rzenia trójwymiarowych projektów terenów zielo­nych. Uprawnieni projektanci tworzą za jego pomocą wizualizacje koncepcji projektowych uwzględnia­jąc specyfikę projektowanego miejsca, jego oto­czenie oraz indywidualne życzenia klienta. Dzięki temu możemy precyzyjnie określić przyszły wygląd terenu – nawet o różnych porach roku czy po określo­nej ilości lat od momentu posadzenia roślin. Oferta projektowa obejmuje: – projekty ogrodów przydomowych, tereny zieleni miej­skiej i osiedlowej tereny zieleni przy-obiektowej projekty zieleni wewnątrzobiektowej. Ponadto posiadamy bogaty park maszynowy, umożliwiający wykonanie nawet najbardziej skomplikowanego projektu. W ciągu wielu lat firma poszerzyła swoją ofertę m.in. o układarkę poboczy, koparkę wielofunkcyjną gallmac, zamiatarkę, pług snieżny oraz wiele innych maszyn które można zobaczyć w naszej ofercie.