KIG icon

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KIG 2020

Rada Konińskiej Izby Gospodarczej ma zaszczyt zaprosić na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie  Członków Konińskiej Izby Gospodarczej, które odbędzie się w dniu 25.06.2020 r.     o godzinie 13:00 w Sali Bankietowej FACTORIA, przy ulicy Zakładowej 14, 62-510 Konin.
W przypadku braku wymaganego quorum zgodnie ze statutem KIG § 14 pkt 4 ustala się drugi termin na  godzinę 13:15.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników Walnego Zgromadzenia oraz wytyczne krajowe związane z organizacją zebrań w okresie pandemii COVID-19,spotkanie zostanie zorganizowane    z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

W załączeniu:
– regulamin Walnego Zgromadzenia Członków KIG
– porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków KIG
– pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków KIG

Tags: No tags

Comments are closed.