2728_plakat

SZKOLENIE – TWOJA FIRMA

Zapraszamy Państwa na szkolenie „TWOJA FIRMA  w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej.

W programie:

część 1 – INWESTYCJE w MAJĄTEK FIRMY: pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych w postaci mikropożyczki oraz pożyczki Jeremie z przeznaczeniem np. na:
– budowę , rozbudowę, modernizację lub adaptację zaplecza, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza,
– zakup sprzętu, wyposażenia, maszyn i urządzeń (używane lub nowe),
– zakup środków transportu z wyjątkiem dla celów przewozu transportu drogowego towarów,
– zakup środków obrotowych związanych z realizowanym przedsięwzięciem,
– inne cele przyczyniające się do rozwoju firmy, nie wykluczone z ubiegania się (Lista Wykluczeń),
– przedstawienie ogólnych założeń dla mikropożyczki i pożyczki Jeremie 

 część 2 – INWESTYCJA w KAPITAŁ LUDZKI: pozyskiwanie dofinansowań na kursy, szkolenia, studia podyplomowe itp. w celu podniesienia własnych kompetencji i rozszerzenia rozwoju firmy. Źródłem finansowania: Baza Usług Rozwojowych:
– dostęp do strony,
– wybór kryteriów wyszukiwania,
– wybór właściwej formy kształcenia i/lub doskonalenia zawodowego,
– wybór instytucji udzielającej dofinansowania (tzw. Operator) i zapoznanie się z dokumentacją o dofinansowanie,
– przygotowanie dokumentacji o dofinansowanie,
– podpisanie umowy na dofinansowanie,
– uczestniczenie w wybranej formie kształcenia i/lub doskonalenia zawodowego,
– przedstawienie „dowodów”, potwierdzających udziału w wybranej formie kształcenia i/lub doskonalenia zawodowego,
– otrzymanie dofinansowania.
– przedstawienie Instytucji udzielających ww środków finansowych,
– omówienie przykładowej oferty dla mikropożyczki,
– omówienie przykładowej oferty dla pożyczki Jeremie, przewidziana 1 godzina zegarowa

TERMIN: 29.04.2019 r. godz. 09.00 – 14.00

GDZIE: sala szkoleniowa KIG, ul. Zakładowa 11, 62-510 Konin

CENA: 120 zł brutto / osoba – członkowie KIG, 150 zł brutto / osoba – pozostałe firmy

ZAPRASZAMY SERDECZNIE !!!

Tags: No tags

Comments are closed.