597_plakat-szkolenie-zlobki

WARSZTATY DLA SAMORZĄDÓW Z WRPO 6.4.1

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 01.04.2019 r. ogłosił nabór  w ramach Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy      z powodu opieki nad małymi dziećmi.
               
W ramach naboru można realizować wsparcie obejmujące:
 
1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, tj.: w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna (w tym dofinansowanie działalności bieżącej przez 24 m-ce);
 
2. dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 
W ramach dofinansowania gmina otrzymać może środki m.in. na:
-adaptację i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci,
-zakup wyposażenia i środków trwałych,
-wyposażenie placu zabaw,
-wydatki związane z zatrudnieniem opiekunów/wychowawców żłobka/klubu dziecięcego i pozostałego personelu, wyżywienia, koszty eksploatacyjne, czynsz, opłaty za media, środki czystości itd. przez okres 24 miesięcy !!!
 
Ważne jest, iż wnioski tym razem mogą składać wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego (gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów Konińska Izba Gospodarcza organizuje w dniach 24-25.04.2019 r.  godz. 9.00 – 15.00 dwudniowe szkolenie, którego uczestnicy opracują kompletny wniosek na przedmiotowy konkurs.
 
Liczymy na obecność przedstawiciela Państwa gminy na przedmiotowym spotkaniu. Zależy nam, aby jak najwięcej samorządów z powiatu kolskiego pozyskało środki na otwarcie i prowadzenie przez pierwsze 2 lata tego typu placówek na terenie swojej gminy. 

Tags: No tags

Comments are closed.