VN Consulting

VN Consulting rozpoczęła działalność w 2010 r. Jest to firma doradcza oparta o wiedzę
i doświadczenia zawodowe właścicielki, Beaty Wieliczko (Frontczak).
Głównym kierunkiem działalności jest obecnie doradztwo związane z pozyskiwaniem dotacji UE oraz udziałem w projektach dofinansowanych ze środków UE. Firma świadczy usługi dla przedsiębiorców w całej Polsce. Obecnie usługi są świadczone głównie przez właścicielkę Beatę Frontczak z udziałem kilku pracowników stacjonarnych
i wielu konsultantów współpracujących w systemie telepracy.
Drugim ważnym obszarem działalności firmy jest wspieranie włoskich firm w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce.
Świadczymy usługi w zakresie:
– analiz rynku
– pomocy w rozpoczęciu działalności w Polsce
– pomocy w kontaktach z lokalnymi władzami
– pomocy w rekrutacji personelu 
– poszukiwaniu partnerów gospodarczych w Polsce

VN Consulting – to doradcy, eksperci, trenerzy w wielu obszarach działalności gospodarczej.
Posiadamy bardzo dobrą znajomość tematyki dotacji UE i branży doradczej, doświadczenie menedżerskie – właścicielka pełniła funkcje kierownicze, posiada rozległą wiedzę praktyczną w zakresie pomocy publicznej, zarządzania strategicznego, prawa zamówień publicznych, systemów zarządzania jakością, prawa pracy i inną.
Ponadto możemy wyróżnić się min.:

  • rozległymi kontaktami zawodowymi i stałą współpraca z większością ośrodków wspierania przedsiębiorczości
    w Wielkopolsce, z Agencjami Rozwoju Regionalnego w całej Polsce, z firmami doradczymi i szkoleniowymi,
    z instytutami naukowymi,
  • współpracą z profesjonalnymi i sprawdzonymi konsultantami i trenerami,
  • kontaktami z setkami innowacyjnych firm w Wielkopolsce.

Ponadto oferujemy polskim przedsiębiorcom wsparcie w procesie internacjonalizacji w następującym zakresie:

•             Analizy rynków zagranicznych

•             Wyszukiwanie potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych

•             Rozmowy handlowe (także w formie telekonferencji)

•             Pomoc w negocjacjach

•             Wsparcie w procesie sprzedaży

•             Pomoc w organizacji stoiska na międzynarodowych targach, wsparcie podczas trwania targów.

Nasze usługi dotyczą następujących rynków

•             Włochy

•             Rumunia,

•             Węgry,

•             Serbia, Chorwacja, Słowenia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Kosowo

•             Bułgaria,

•             Albania,

•             Czechy,

•             Słowacja,

•             Mołdawia,

Na każdym z tych rynków pracują nasi lokalni konsultanci, którzy znają rzeczywistość gospodarczą i społeczną danego kraju, co często jest kluczem do sukcesu biznesowego.

VN Consulting  
Biuro: Konin 62-510, ul. Popiełuszki 2
POLAND
Mob. + 48 601 633 374
Tel./Fax +48 63 247 08 83

bw@vn-consulting.pl
www.vn-consulting.pl

Tags: No tags

Comments are closed.