2680_warsztaty-8.1.1

WARSZTATY OPRACOWANIA WNIOSKU WRPO 8.1.1

UWAGA PRZEDSZKOLA PUBLICZNE I PRYWATNE !!!

W dniach 29-30.10.2018 r. zapraszamy do KIG na dwudniowy warsztat z przygotowania wniosku na konkurs WRPO 8.1.1 skierowany do placówek przedszkolnych publicznych lub prywatnych.

Przypominamy, iż składanie wniosków trwa do 21 listopada br. 
a wszelkie informacje dot. konkursu znajdziecie Państwo na stronie: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/290
 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

– tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,
– rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą, a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, 
– szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci 
– wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy
 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY W KIG !!!

Tags: No tags

Comments are closed.