2652_34118237_1331642590302005_3368523230842191872_o

GRA MIEJSKA – POZNAJEMY ZAWODOWCÓW

Rywalizacja, zadania, pokonywanie zaszyfrowanej trasy – to tylko niektóre atrakcje, które czekają na Uczestników Gry Miejskiej organizowanej przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie przy współpracy z Miastem Konin, Konińską Izbą Gospodarczą, Cechem Rzemiosł Różnych oraz Młodzieżowym Domem Kultury w Koninie.

Przebieg gry:
Gra Miejska „Poznajemy zawodowców” rozpocznie się 15.06.2018r. o godz. 9.00 na terenie miasta Konina. O miejscu rozpoczęcia Gry Uczestnicy dowiedzą się drogą e-mailową w przeddzień rozpoczęcia zabawy. Zabawa zacznie się w punkcie startowym, gdzie Uczestnicy otrzymają Kartę Gry i wskazówki dotyczące punktów, które będą musieli znaleźć oraz wykonać zadanie w każdym z nich. Celem urozmaicenia zabawy podczas tych wędrówek będą czekały na was kolejne zagadki, które zostaną umieszczane na naszym Facebooku .

Po zaliczeniu wszystkich punktów gracze docierają na Metę, gdzie zliczone zostaną wszystkie punkty
i wyłonimy zwycięską drużynę.

Uczestnicy:
Gra przeznaczona jest tylko dla drużyn składających się z 3 uczniów szkół podstawowych i/lub gimnazjum oraz pełnoletniego Opiekuna (nauczyciela). Każda drużyna zgłaszana przez Szkołę powinna mieć wyznaczonego kapitana drużyny oraz Opiekuna oraz przynajmniej jeden telefon komórkowy z dostępem do Internetu oraz profilem na portalu Facebook.

Cel gry:
Głównym celem organizowanej Gry Miejskiej jest pogłębianie wiedzy na temat konkretnych zawodów oraz poznanie specyfiki pracy w tych zawodach. Zależy nam również na poznaniu topografii miasta, rozwijaniu umiejętności pracy w terenie oraz kształtowaniu umiejętności logicznego myślenia i kreatywności przez uczniów. Chcemy również promować lokalnych rzemieślników i ich produkty, a także zainteresować młodzież niszowymi zawodami rzemieślniczymi. 

Tags: No tags

Comments are closed.