KIG icon

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KIG

Rada Konińskiej Izby Gospodarczej ma zaszczyt zaprosić na Walne Zgromadzenie Konińskiej Izby Gospodarczej, które odbędzie się w dniu 01.06.2017 r. o godzinie 13:00 w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Koninie, przy ulicy Wiosny Ludów 6 . W przypadku braku wymaganego quorum zgodnie ze statutem KIG § 14 pkt 4 ustala się drugi termin na godzinę 13:15.