2487_spotkanie-z-inspekcja-handlowa-w-kig

Zaproszenie na spotkanie z Inspekcją Handlową

Jedną z wielu instytucji, której pracownicy mogą odwiedzić przedsiębiorcę w celu przeprowadzenia kontroli w jego firmie, jest Inspekcja Handlowa. Warto znać zasady tej kontroli w celu uniknięcia dotkliwych obecnie kar.

Zapraszamy Przedsiębiorców na spotkanie z Panią Dyrektor Iwoną Jędro z Delegatury Konin Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

Podczas spotkania poruszone zostaną m.in. następujące tematy:
– ocena zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami,
– kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu,
– środki podejmowane wobec wyrobów, które nie spełniają zasadniczych wymagań,
– kary,

TERMIN: 26.04.2017 r.
GODZ. 10.00 – 12.00
MIEJSCE: Konińska Izba Gospodarcza, ul. Zakładowa 11, Konin

UDZIAŁ BEZPŁATNY !!!

zgłoszenia: sekretariat@kig.konin.pl

Tags: No tags

Comments are closed.