pobrany-plik

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Koninie – propozycja tematyki szkoleń

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział w Koninie przygotowuje plan szkoleń księgowo – kadrowych dla przedsiębiorstw na rok 2017 w związku z powyższym zwraca się do przedsiębiorców z prośbą o wskazanie tematyki interesujących ich szkoleń z wskazanego zakresu.
Propozycje tematów prosimy przekazywać poprzez biuro KIG na adres sekretariat@kig.konin.pl

logo-250x250-1

Ministerstwo Rozwoju przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.

Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.
Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz.584 z pózn. zm.) jedynym rejestrem publicznym ewidencjonującym przedsiębiorców – osoby fizyczne jest CEIDG, w którym wnioski o wpis są wolne od opłat. Dokonanie wpisu do CEIDG jest bezpłatne, a wszelkie wezwania do zapłaty nadesłane przez różne podmioty prywatne należy traktować jako ofertę komercyjną, nie związaną z rejestrem prowadzonym przez Ministra Rozwoju. Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Rozwoju.