2414_dscn0033

Spotkanie przedsiębiorców z dyrekcją i uczniami Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

W dniu 16 listopada odbyło się spotkanie przedsiębiorców zrzeszonych w KIG z dyrekcją, nauczycielami oraz uczniami Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. Spotkanie poświęcone było prezentacji oferty edukacyjnej szkoły oraz dyskusja na temat perspektywicznych kierunków kształcenia zawodowego. W spotkaniu wzięli udział również Zastępca Prezydenta Miasta Konina Sławomir Lorek oraz przedstawiciel Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Koninie. Spotkanie otworzył Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie Pan Krzysztof Pachciarz.