paragon1

Tankuj z paragonem – nie daj szansy oszustom

Pod hasłem „Weź paragon ze sobą” w całym kraju rusza ogólnopolska kampania informacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom z czym wiąże się niewydawanie paragonów fiskalnych na stacjach paliwowych lub pozostawianie ich tam. Kampania prowadzona będzie do listopada 2016 roku. Ministerstwo Finansów analizując mechanizmy występujące w szarej strefie odnotowuje coraz częstsze sygnały o nadużyciach występujących na stacjach paliw. Jedną z najczęstszych nieprawidłowości jest niewydawanie paragonu fiskalnego nieuważnemu klientowi lub zbieranie nieodebranych przez klienta paragonów fiskalnych. Proceder ten może mieć dalsze konsekwencje polegające na wystawianiu tzw. „pustych” faktur na podstawie niewydanych lub nieodebranych paragonów fiskalnych. Uczestniczą w nim zarejestrowane i legalnie działające podmioty. „Puste” faktury to faktury niedokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, mające na celu m.in. zawyżenie kosztów w działalności gospodarczej oraz zwiększenie podatku naliczonego. Takie działania godzą w uczciwych przedsiębiorców, którym trudniej jest konkurować z oszustami osiągającymi nienależne korzyści. By zapobiec takim sytuacjom, wystarczy by każdy tankując zabierał ze sobą otrzymany na stacji paragon. Właśnie na to kampania będzie zwracać największą uwagę. Ministerstwo apeluje również, by w przypadku, gdy stwierdzimy, że sprzedawca nie wydaje paragonów lub zbiera wystawione i nieodebrane paragony fiskalne, zgłaszać te nieprawidłowości poprzez Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej na numer bezpłatnej infolinii: 800 807 007 lub adres e-mail: powiadom_podatki@mf.gov.pl.Więcej o akcji na stronie: Weź paragon ze sobą.

2380_kleczew

KIG rozwija współpracę z samorządami lokalnymi

W dniu 4 października podczas spotkania w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie, Dyrektor KIG Paweł Jasiński przekazał na ręce Burmistrza Marka Wesołowskiego Certyfikat Członka Wspierającego Konińskiej Izby Gospodarczej dla Gminy Kleczew. Na chwilę obecną stosowne uchwały w sprawie członkostwa w KIG podjęło w sumie pięć samorządów: Gminy Ślesin, Kazimierz Biskupi, Wilczyn, Golina oraz Kleczew. Kolejne samorządy wyraziły chęć nawiązania współpracy a stosowne uchwały w tej sprawie będą podejmowane na najbliższych sesjach Rady Gminy, o czym będziemy Państwa informować.

2371_20160928_100123

Forum gospodarcze ProAfrica

Forum Gospodarcze “ProAfrica”, organizowane było jako element programu wizyty w Polsce Ambasadora Egiptu oraz delegacji przedsiębiorców z Egiptu i Angoli. Forum „ProAfrica” miało na celu wspieranie i promocję współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z Konina i z państw z Afryki, budowanie oraz umacnianie nawiązanych relacji biznesowych, podejmowanie wspólnych projektów oraz wymianę praktyk gospodarczych. Dzięki Forum nawiązano pierwsze kontakty z potencjalnymi partnerami biznesowymi z państw afrykańskich Egiptu i Angoli.