203_imgres

Warsztaty przygotowania wniosku o dotację w ramach EFS WRPO 2014-2020

Na dwudniowe warsztaty szczególnie zapraszamy osoby, które nie posiadają doświadczenia lub posiadają niewielkie doświadczenie w aplikowaniu o środki EFS. Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione zasady aplikowania o środki EFS, zasady wypełniania wniosku aplikacyjnego oraz budżetu. Warsztaty mają charakter typowo praktyczny, uczestnicy warsztatów pracować będą on-line na platformie LSI 2014+ .