2217_20160512_113942

Wizyta studyjna w Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym

W dniu wczorajszym odbyła się organizowana przez Izbę wizyta studyjna w Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym, uczestnikami delegacji byli przedstawiciele Konińskiej Izby, Prezydenta Konina, Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz przedsiębiorcy.
Wizyta organizowana była w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016.

2238_rocznica-71

Koniński Piknik Patriotyczny

Delegacja Konińskiej Izby Gospodarczej na zaproszenie Prezydenta Miasta Konina, wzięła udział w uroczystościach z okazji 71 Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej w Europie. Izbę reprezentowali – Prezes Roman Byczyk, Ryszard Piguła przedsiębiorca zrzeszony w KIG oraz Dyrektor Konińskiej Izby Gospodarczej Paweł Jasiński.