administracja_podatkowa

Od września Administracja Podatkowa uruchomiła centra obsługi podatnika

Od 1 września Administracja Podatkowa uruchomiła centra obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy mogą załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na terenie całego kraju. Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych,  można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy. Także od 1 września mikroprzędsiębiorca w centrach obsługi, może skorzystać z pomocy asystenta podatnika.

Dotychczas podatnik mógł załatwiać sprawy tylko w swoim urzędzie skarbowym, w zależności od miejsca zamieszkania lub siedziby. Było to szczególnie uciążliwe dla tych, którzy pracują lub studiują z dala od domu. Uzyskanie np. zaświadczenia wymagało nawet kilkusetkilometrowej podróży. Od września, wystarczy wizyta w jednym z 50 centrów obsługi (lista centrów obsługi – plik pdf 183 KB).
W centrach obsługi pracownicy Administracji Podatkowej przyjmują podania i deklaracje, wydają zaświadczenia, informują podatników o ich prawach i obowiązkach.
Centra ułatwią przedsiębiorcom, szczególnie tym najmniejszym, dostęp do usług Administracji podatkowej, Służby Celnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz spraw realizowanych dotychczas przez urzędy skarbowe przedsiębiorcy mogą m.in.:

  • złożyć deklaracje uproszczone z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U od samochodów osobowych lub uzyskać potwierdzenie zapłaty akcyzy,
  • złożyć dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe ),

W centrach obsługi podatnicy mogą także pilotażowo skorzystać z pomocy asystenta podatnika.

Obsługa podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą przez asystenta podatnika obejmuje przede wszystkim udzielanie informacji w zakresie wypełniania deklaracji podatkowych (także składanych elektronicznie), udzielanie pomocy i wsparcia w konkretnych sprawach podatnika, przekazywanie informacji na temat przepisów prawa podatkowego (a w tym uprawnień przysługujących podatnikom).

Ponadto, asystent podatnika udzieli informacji spoza zakresu działania urzędu skarbowego – dotyczących ubezpieczeń społecznych czy też podatku akcyzowego. Czynności wykonywane przez asystenta podatnika nie stanowią doradztwa podatkowego.

Asystent podatnika wyznaczany jest na wniosek podatnika. Asystent podatnika realizuje swoje zadania przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej.

Tags: No tags

Comments are closed.