220px-POL_Konin_COA.svg

Konińskie Forum Lokalnej Gospodarki

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki serdecznie zaprasza przedsiębiorców zrzeszonych w Konińskiej Izbie Gospodarczej na Konińskie Forum Lokalnej Gospodarki.

Tags: No tags

Comments are closed.