220px-POL_Konin_COA.svg

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020

Prezydent Miasta Konina serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020”. Spotkanie odbędzie się 14 sierpnia 2015 r. w godz. 10.00 – 12.00 w Sali Ratuszowej, ul. Wiosny Ludów 6, w Koninie.

W trakcie spotkana przedstawiony zostanie zakres Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina oraz najważniejsze informacje wynikające z przedmiotowego Planu tj. ocena stanu istniejącego niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie miasta Konina oraz plan działań zmierzających do jej zmniejszenia.

Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Priorytet IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Tags: No tags

Comments are closed.