Oferta

Oferta współpracy ENERGA-OPERATOR S.A.

Zaproszenie do współpracy

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, obejmujący zakresem działalności obszar byłego województwa kaliskiego i konińskiego, zaprasza do współpracy projektantów oraz wykonawców branży elektroenergetycznej SN i nn oraz ogólnobudowlanej.

Dążąc do poprawy jakości zlecanych prac ENERGA-OPERATOR SA stworzyła Rejestr Kwalifikowanych Wykonawców (RKW). Rejestr ma za zadnie gromadzić podmioty, z którymi spółka chce prowadzić stałą współpracą. Obecność w rejestrze gwarantuje m.in.:

  • uproszczenie i przyspieszenie procesów formalnych udzielania zamówień,
  • otrzymywanie bieżących informacji o planowanych przetargowych,
  • uczestnictwo w jasnych i konkurencyjnych procedurach przetargowych,
  • możliwość otrzymania naszych referencji jako kwalifikowany wykonawca.

Zapraszamy do współpracy i rejestrowanie się w PKW. Procedura rejestracji oraz wniosek zgłoszeniowy są opublikowane na stronie internetowej http://bip.energa-operator.pl/ w zakładce zamówienia lub na www.energa-operator.pl w zakładce Przetargi (dział Procedury).

Wolumen zleceń dokumentacji projektowych z roku na rok ulega znacznemu zwiększeniu. Docelowym zamierzeniem ENERGA-OPERATOR SA jest rezygnacja z wykonawstwa dokumentacji projektowych siłami własnymi na rzecz zwiększenia wykonywanych tych prac przez podmioty zewnętrzne.

Tel. 62 765 88 79, 62 765 85 39

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Tags: No tags

Comments are closed.