Konin_witaj

Zapraszamy na konferencje „Budowanie sieci powiązań kooperacyjnych” 2 grudnia 2014

Prezydent Miasta Konina oraz Konińska Izba Gospodarcza serdecznie zapraszają na konferencję dotyczącą budowania sieci powiązań kooperacyjnych w Koninie. Celem spotkania jest promocja tworzenia inicjatyw klastrowych, omówienie źródeł finansowania tworzenia powiązań kooperacyjnych oraz rolę przedsiębiorstw i samorządów terytorialnych w ich tworzeniu.

Budowanie sieci powiązań kooperacyjnych

Konferencja odbędzie się 2 grudnia 2014 r. w sali bankietowej Factoria, przy ul. Zakładowej 14 w Koninie. Spotkanie zaplanowane jest w godz. od 10.00 do 15.00.

Tematyka konferencji oraz Prelegenci:

Zasadnicze uwarunkowania tworzenia inicjatyw klastrowych
Anna Połczyńska, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Prezes Wielkopolskiego Centrum Klasteringu

Sieci powiązań kooperacyjnych na przykładzie wybranego klastra z terenu Wielkopolski
Michał Kuberka, Prezes Stowarzyszenia „Klaster Kotlarski” z Pleszewa

Możliwości współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami badawczo – rozwojowymi, z uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji dla subregionu konińskiego
Stanisław Ziółkiewicz, Dyrektor Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu – INOP to ponad 60 lat doświadczenia w prowadzeniu prac B+R. Koordynator Polskiego Klastra Innowacyjnych Technologii Kuźniczych „Hefajstos”

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE, jak również źródeł krajowych
Beata Frontczak, specjalista ds. funduszy UE, właścicielka VN Consulting, wykładowca PWSZ w Koninie

Rola samorządu terytorialnego w budowaniu sieci powiązań kooperacyjnych
Michał Ptaszyński – Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departament Gospodarki 

Spotkanie organizowane w ramach „Programu wspierania przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 – 2016”

Tags: No tags

Comments are closed.