company_logo

Szukasz stażysty lub dofinansowania na doposażenie miejsca pracy – PUP Konin ogłosił nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie w ramach programu z Rezerwy Ministra, skierowanego dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy ogłasza nabór wniosków na:

– staże (okres stażu 4 miesiące) – wniosek do pobrania na stronie PUP Konin

– prace interwencyjne – wniosek do pobrania na stronie PUP Konin

– refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (kwota refundacji w wysokości 14 000,00 zł.) – wniosek do pobrania na stronie PUP Konin