KIG icon

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji oraz przeprowadzenia kursu „Podstawy kosztorysowania robót budowlanych”

Konińska Izba Gospodarcza składa zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia „Podstawy kosztorysowania robót budowlanych” dla uczestników projektu: „Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces” realizowanego przez Konińską Izbę Gospodarczą oraz Wyższą Szkołę Kadr Menedżerskich w Koninie w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

870_zdjecie0237

Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces – weź udział w kursach budowlanych

Od października 2013 r. KIG realizuje projekt szkoleniowy dla firm z branży budowlanej. Do realizacji zaplanowano szereg kursów zawodowych i szkoleń dla pracowników zatrudnionych w firmach budowlanych. W roku ubiegłym zakończone zostały kursy dla operatorów wózków widłowych oraz szkolenie z zarządzania w oparciu o met. PMI. w trakcie realizacji jest kurs dla brukarzy. Łącznie nowe kwalifikacje zdobyło ponad 30 osób.
Kursy cieszą się dużym zainteresowanie ze strony przedsiębiorców na dzień dzisiejszy rekrutacja prowadzona jest już na ostatnie miejsca:

EPK

Elektroniczny Punkt Kontaktowy dla przedsiębiorców – zapraszamy na stronę biznes.gov.pl

Elektroniczny Punkt Kontaktowy, umożliwia przedsiębiorcom znalezienie szczegółowych informacji o interesującej ich dziedzinie działalności gospodarczej, takich jak właściwe przepisy prawa, kontakty do organów realizujących procedurę czy sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych. Zapraszamy na stronę biznes.gov.pl
EPK oferuje także pomoc przedsiębiorcom poprzez „Help Desk”, gdzie na pytania przedsiębiorców odpowiadają konsultanci oraz eksperci z właściwych urzędów administracji publicznej oraz instytucji otoczenia biznesu.