KIG icon

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji oraz przeprowadzenia szkolenia „Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodę PMI”

Konińska Izba Gospodarcza składa zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia „Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodę PMI” dla uczestników projektu: „Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces” realizowanego przez Konińską Izbę Gospodarczą oraz Wyższą Szkołę Kadr Menedżerskich w Koninie w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.