INSURANCE FOR BUSINESS

INSURANCE FOR BUSINESS

ul. Mickiewicza 21/3
62-500 Konin
 Tel: 63 249 13 13
biuro@ifb-broker.pl
strona www: IFB – Insurance For Business (ifb-broker.pl)

Jako kancelaria brokerska, zajmujemy się prowadzeniem w imieniu i na rzecz naszych Klientów spraw, związanych z obszarem ubezpieczeń, począwszy od opracowania zasad programu ochrony ubezpieczeniowej, poprzez negocjacje cen i niekorzystnych z punktu widzenia Klientów zapisów umów ubezpieczeniowych, nadzorowanie nad funkcjonowaniem programu ubezpieczenia w trakcie jego trwania, na pomocy i reprezentowaniu w zakresie likwidacji szkód kończąc. Korzystając z naszej pomocy, zyskujecie Państwo więc nie tylko pomoc w obszarze obniżenia ponoszonych kosztów ubezpieczenia, ale partnera, który dba o Wasze interesy na każdym etapie współpracy z ubezpieczycielem

Tags: No tags

Comments are closed.