KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd

Współpraca międzynarodowa

Konińska Izba Gospodarcza współpracuje z organizacjami biznesowymi z krajów sąsiedzkich. 
Wspiera rozwój współpracy Miasta Konin z miastami partnerskimi, między innymi poprzez udział w wizytach zagranicznych organizowanych przez Miasto.