KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd

Szkolenia

2015Spotkania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich (organizowane cyklicznie) - terminy w zakładce PIFE
2014


WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ


Monter instalacji sanitarnych i gazowych z uprawnieniami SEP - od października 2014 (bezpłatne)
Kurs w ramach projektu Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces! - więcej o projekcie

Zarządzanie zespołem - wrzesień-październik 2014 (bezpłatne)
Kurs w ramach projektu Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces! - więcej o projekcie

Operator żurawi przenośnych (HDS) - październik 2014 (bezpłatne)
Kurs w ramach projektu Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces! - więcej o projekcie

Warsztaty "Negocjacje w biznesie - praca z klientem trudnym" - wrzesień 2014
Szkolenie komercyjne - 370 zł/os. Czas trwania 2 dni (16h). Więcej informacji

Kurs business English - zapisy lipiec 2014
Kurs komercyjny - 15 zł/h. Więcej informacji
CZERWIEC - LIPIEC


Bezpłatnych konsultacje w zakresie przepisów BHP - 5 i 12 czerwca  (trwają zapisy)
Bezpłatne usługa dla firm zrzeszonych w kig - więcej informacji

Nowelizacja  prawa  zamówień  publicznych – warsztaty dla jednostek samorządu terytorialnego - 10 czerwca 2014
Szkolenie odpłatne - więcej informacji

Szkolenie "Profesjonalna obsługa klienta dla branży budowlanej" 11-12 czerwca 8.00 - 15.30 (bezpłatne) - 16h (II edycja)
Kurs w ramach projektu Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces! - więcej o projekcie

Operator koparko - ładowarki - czerwiec - sierpień 2014 
Kurs w ramach projektu Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces! - więcej o projekcie
Bezpłatne szkolenia i doradztwo z zakresu efektywności energetycznej, fotowoltaiki i kogeneracji dla firm z sektora MŚP
 
Zapraszamy do udziału w projekcie „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw”, w ramach którego realizowane są bezpłatne szkolenia i doradztwo indywidualne z zakresu poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania kogeneracji oraz systemów fotowoltaicznych w firmach z sektora MŚP.

Podczas szkoleń i doradztwa pokażemy jak obniżyć zużycie energii w Twojej firmie. Sprawdzimy, jaki system fotowoltaiczny i kogeneracyjny będzie dla niej optymalny.

Pracownicy firm uczestniczący w projekcie wezmą udział w dwudniowym szkoleniu, a następnie skorzystają z indywidualnego doradztwa. Terminy i miejsce szkolenia oraz doradztwa zostaną uzgodnione z przedsiębiorstwami zainteresowanymi udziałem w projekcie. Zarówno szkolenia jak i doradztwo przeprowadzą eksperci posiadający wysokie kwalifikacje w danej tematyce.
Efektem udziału w projekcie będzie opracowanie dla każdej z firm planu działań proekologicznych, który zostanie przygotowany w oparciu o zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstwa i jego charakterystykę energetyczną i będzie zawierał rekomendacje dotyczące sposobów obniżenia zużycia energii.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oferowane w ramach projektu doradztwo oraz szkolenia są dla przedsiębiorstw bezpłatne i stanowią dla nich pomoc de minimis.

Korzyści dla firm biorących udział w projekcie to: 

-        opracowanie planu ograniczenia zużycia energii elektrycznej i redukcji kosztów z tym związanych,
-        opracowanie schematu wykorzystania instalacji kogeneracyjnej i fotowoltaicznej,
-        sporządzenie prognoz finansowych, planu produkcji energii i pokrycia zapotrzebowania na prąd.

W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie wystarczy wypełnić formularz kwalifikacyjny dostępny na stronie projektu: www.ekoinnowacjedlafirm.pl.

Nasi lokalni koordynatorzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej do projektu: tel. + 61 827 09 89, e-mail: biuro@ekoinnowacjedlafirm.pl

Projekt „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw” jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach i jest współfinansowany przez Unię Europejskiego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

                   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KWIECIEŃ - MAJ 


Szkolenie "Profesjonalna obsługa klienta" (bezpłatne) - 16h (trwa rekrutacja)
Kurs w ramach projektu Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces! - więcej o projekcie

Kurs spawanie metodą MAG (bezpłatne) - 105h (trwa rekrutacja)
Kurs w ramach projektu Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces! - więcej o projekcie

Język niemiecki - poziom podstawowy (bezpłatne) - 120h (trwa rekrutacja)
Kurs w ramach projektu Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces! - więcej o projekcie

___________________________________________________________________

STYCZEŃ - MARZEC

Prawo jazdy kat. C - marzec 2014 r. (bezpłatne)
Kurs w ramach projektu Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces! - więcej o projekcie

Podstawy kosztorysowania robót budowlanych - marzec 2014 r. (bezpłatne)
Kurs w ramach projektu Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces! - więcej o projekcie2013

__________________________________________________________________

LISTOPAD - GRUDZIEŃ

Specjalista ds. kadr i płac (bezpłatne)
Kurs w ramach projektu Zmiana na dobre - więcej

___________________________________________________________________

PAŹDZIERNIK - LISTOPAD

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodę PMI (bezpłatne)
Kurs w ramach projektu Kwalifikacje zawodowe sznasą na sukces! - więcej o projekcie

Brukarz (bezpłatne)
Kurs w ramach projektu Kwalifikacje zawodowe sznasą na sukces! - więcej o projekcie

Kurs opertaora wózków widłowych (bezpłatne)
Kurs w ramach projektu Kwalifikacje zawodowe sznasą na sukces! - więcej o projekcie

__________________________________________________________________

LIPIEC-WRZESIEŃ

Kucharz małej gastronomii (bezpłatne)
Kurs w ramach projektu Teraz Ty obierz kurs na sukces! - więcej o projekcie

Przygotowanie do zawodu hotelarz (bezpłatne)
Kurs w ramach projektu Teraz Ty obierz kurs na sukces! - więcej o projekcie

Przygotowanie do zawodu kelner (bezpłatne)
Kurs w ramach projektu Teraz Ty obierz kurs na sukces! - więcej o projekcie

___________________________________________________________________

KWIECIEŃ

Promocja i rekrutacja w projektach PO KL - 12 .04 2013 r
Bezpłatne szkolenie organizowane w ramach ROEFS - więcej
___________________________________________________________________

MARZEC

Kurs przewodnika terenowego
Kurs w ramach projektu Teraz Ty obierz kurs na sukces! - więcej o projekcie

Kurs pilota wycieczek
Kurs w ramach projektu Teraz Ty obierz kurs na sukces! - więcej o projekcie

Kurs komputerowy - informatyka w prowadzeniu biznesu I, II stopień
Kurs w ramach projektu Teraz Ty obierz kurs na sukces! - więcej o projekcie

Finanse i rachunkowość w przedsiębiorstwie - 25,26.02 - 4,5.03.2013
Szkolenie w ramach projektu Teraz Ty obierz kurs na sukces! - więcej o projekcie

Zarządzanie projektami - 05, 06.03.2013
Szkolenie w ramach projektu Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu
____________________________________________________________________
LUTY

Kurs komputerowy - informatyka w prowadzeniu biznesu I, II stopień

Kurs w ramach projektu Teraz Ty obierz kurs na sukces! - więcej o projekcie

Zarządzanie zmianą - 12, 13.02.2013
Szkolenie w ramach projektu Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu

Komunikacja w zespole - 12, 13.02.2013
Szkolenie w ramach projektu Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu

____________________________________________________________________
STYCZEŃ

Zarządzanie sobą i zadaniami w czasie -
29, 30.01.2013
Szkolenie w ramach projektu Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu

Autoprezentacja, budowanie autorytetu i wywieranie wpływu - 29, 30.01.2013
Szkolenie w ramach projektu Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu

Skuteczny marketing usług turystycznych - 21-23. 01.2013 (bezpłatne)
Szkolenie w ramach projektu Teraz Ty obierz kurs na sukces! - więcej o projekcie