KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd

Akademia umiejętności komputerowych i językowych - projekt realizowany w partnerstwie z Europejską Grupą Doradczą w ramach WRPO 2014-2020, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU

  • Szkolenia językowe: język angielski oraz język niemiecki - m. Konin i powiat koniński
  • Szkolenia komputerowe - m. Kalisz i powiat kaliski

 

REKRUTACJA

 

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły na terenie województwa wielkopolskiego: w powiecie kaliskim, koniński, m. Kalisz oraz m. Konin w okresie od III 2016r. do V 2017r.

Warunki uczestnictwa

  • miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa wielkopolskiego: miasto Kalisz i powiat kaliski oraz miasto Konin oraz powiat koniński
  • wiek 25-64 lata
  • wykształcenie maks. średnie
  • w przypadku kursów językowych osoby pracujące (na podstawie zaświadczenia od pracodawcy)

Zgłoszenia na kursy będą się odbywać poprzez składanie dokumentów rekrutacyjnych do:

Miasto Konin i powiat koniński - Konińska Izba Gospodarcza, e-mail: szkolenia@kig.konin.pl; tel. 63 245 88 00 w.17
Miasto Kalisz i powiat kaliski - Europejska Grupa Doradcza, e - mail: ecdelkalisz@eurogrupa.pl; tel. 62 767 89 09

dokumenty rekrutacyjne


Pod rekrutację będą kwalifikowane tylko osoby, które złożą komplet dokumentów.

Formularze do pobrania: 

Kursy językowe

 

Kurs językowy prowadzący do uzyskania kompetencji potwierdzonych certyfikatem, zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
 
Celem kursu jest nabycie kompetencji językowych osób pracujących o niskich kwalifikacjach pozwalających na zrozumienie i używanie języka obcego do działań podstawowych.
 
Zorganizowanych zostanie:
 
  • 3 grupy w zakresie j. angielskiego (każda grupa 4 moduły od A1 do B2) - łącznie każda objęta zostanie 240 godzinnym cyklem szkoleniowym*
  • 2 grupy w zakresie j. niemieckiego (każda grupa 3 moduły od A1 do B1) - łącznie  każda objęta zostanie 180 godzinnym cyklem szkoleniowym*
* godziny lekcyjne 45 minut

Wymagana frekwencja na zajęciach wynosi min. 80%.
 
Zakres tematyczny zarówno j. niemiecki jak i angielski:
 
A1: dane personalne, nazwy państw, narodowości i języków, życie rodzinne i towarzyskie, więzi rodzinne, nazwy zawodów, nazywanie przedmiotów z najbliższego otoczenia, żywność, posiłki, potrawy, nawyki żywieniowe, zachowanie się w restauracji, tryb życia, rozkład dnia, czynności codzienne, czas wolny, hobby, dyscypliny sportowe.
 
A2: wygląd zewnętrzny i strój, wybór zawodu i pracy, nazwy zawodów i cech zawodów atrakcyjnych (uzupełnienie i poszerzenie ), plany na przyszłość, pokoleń i różnice w wychowaniu, zarobki i wydatki, więzy rodzinne i stopnie pokrewieństwa (uzupełnienie i poszerzenie).
 
B1: Dom, rodzina, stosunki międzyludzkie; Czas wolny. Hobby. Rozrywka; Sztuka, teatr, kino, muzyka, literatura; Sport, turystyka, podróże; Pogoda, zjawiska związane z pogodą i klimatem; Środowisko, zjawiska przyrody  Wydarzenia, aktualności społeczne i polityczne; Media (prasa, radio, TV); 
 
B2(tylko j. angielski): architektura, rodzaje budownictwa; znaczenie wykształcenia; ubieganie się o pracę, zatrudnienie, obowiązki; bezrobocie. kwalifikacje i wymagania. problemy zatrudnienia. rozmowa kwalifikacyjna; pieniądze: waluta, dochód, zysk, strata, zadłużenie; bank: otwieranie konta w banku, umowy, formy oszczędzania; tradycja. Zwyczaje i obyczaje innych narodów; stereotypy kulturowe.
 
 
Liczebność grup: 12 osób,
 
Częstotliwość zajęć: 1 - 2 dni w tygodniu średnio po ok.  2 godz. lekc.

Miejsce zajęć: 
 
Narzędzia monitoringu: test na wejście, dziennik kursu, testy cząstkowe, test zewnętrzny.

SZKOLENIA KOMPUTEROWE


Celem szkolenia będzie nabycie, podniesienie lub uzupełnienie umiejętności w zakresie ECDL BASE(DIGCOMP 6). Program został wystandaryzowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne i obejmuje następujące zagadnienia:
 
- ECDL Podstawy pracy z komputerem – (podstawowe funkcje systemu operacyjnego, podstawowe informacje na temat systemu operacyjnego i jego właściwości, praca z plikami, folderami m.in. tworzenie, zarządzanie; bezpieczne użytkowanie komputera).
- ECDL Podstawy pracy w sieci – poszukiwanie informacji w internecie, wyszukiwanie i przeglądanie stron internetowych, bezpieczeństwo w sieci, poczta elektroniczna.
- ECDL Przetwarzanie tekstów – podstawowe funkcje i praca w programie WORD
- ECDL Arkusze kalkulacyjne - podstawowe funkcje i praca w programie EXCEL.
- wiadomości uzupełniające do poziomu ECDL BASE.
 
Szkolenie potrwa łącznie 88 godzin lekcyjnych (22 spotkania x 4 godziny lekcyjne – śr. 2 dni w tygodniu).

Zorganizowanych zostanie 12 grup średnio 10-osobowych.  

Wymagana frekwencja na zajęciach wynosi min. 80%.

Po szkoleniu uczestnicy zdawać będą egzamin ECDL
 
W zakresie rekrutacji założono realizację grup w następujących terminach:
 
- gr.1,2 w terminie IV-VI 2016
- gr.3 i 4, VIII-X 2016,
- gr. 5, IX-XI 2016 
- gr.6,7, X - XII 2016
- gr.8 ,9 I - III 2017,
- gr.10 i 11 III 2017-V 2017
- gr. 12, V - VII 2017

 

Strona www projektu