KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd
Akademia Młodej Przedsiębiorczości edycja IV - okres realizacji listopad-grudzień 2016

Tytuł projektu:
Akademia Młodej Przedsiębiorczości – edycja IV
 
Cel projektu:
Celem projektu jest zorganizowanie szkoleń i wizyt studyjnych pozwalających nabyć praktyczne umiejętności zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Szkolenia będą prowadzone przez przedstawicieli konińskich instytucji oraz przedsiębiorców (10 paneli tematycznych – łącznie 14 godz. lekcyjnych), natomiast wizyty studyjne będą odbywały się w wiodących konińskich firmach (2 wizyty).
 
Wykonawcy projektu:
Projekt jest realizowany przez Konińską Izbą Gospodarczą, Miasto Konin i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie we współpracy z lokalnymi instytucjami i firmami.
 
Uczestnicy projektu:
Projekt jest adresowany do studentów PWSZ w Koninie. Kwalifikacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie będzie dokonywana przez przedstawicieli KIG, Urzędu Miejskiego w Koninie i PWSZ w Koninie na podstawie przygotowanego uzasadnienia chęci udziału w projekcie, będącego elementem formularza zgłoszeniowego. Docelowo projektem objętych zostanie 15 osób (jedna grupa).
 
Korzyści dla uczestników projektu:
·         nabycie praktycznych umiejętności zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
·         uzyskanie dyplomu uczestnictwa w projekcie wystawionego przez Konińską Izbę Gospodarczą, Miasto Konin i PWSZ
w Koninie
·         możliwość udziału w konkursie o tematyce związanej z przedsiębiorczością, w którym nagrodą będzie laptop dla jednego z uczestników projektu
 
KONKURS DLA UCZESTNIKÓW: Praca na temat „Moja wizja społeczno-gospodarczego rozwoju Konina” – nagrodą dla autora najlepszej pracy jest laptop o wartości 2 000 zł, szczegóły konkursu zostaną ogłoszone w trakcie realizacji projektu.
 
Okres realizacji projektu:
listopad-grudzień 2015 roku
 

Miejsce realizacji projektu:

Konińska Izba Gospodarcza, ul. Zakładowa 11, 62-510 Konin
Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin