KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd

Teraz Ty obierz kurs na sukces!

Usługi związane z turystyką, gastronomią oraz hotelarstwem stanowią aktualnie ważny dla subregionu konińskiego kierunek rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Projekt ma na celu podnieść poziom umiejętności praktycznych oraz wiedzy specjalistycznej pracowników zatrudnionych w w/w usługach, co z kolei przyczyni się do wzrostu potencjału rozwojowego przedsiębiorstw.
W projekcie mogą wziąć udział pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, właściciele lub współwłaściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą działające w branży turystycznej, gastronomicznej i hotelarskiej prowadzący działalność na terenie powiatów konińskiego, słupeckiego, kolskiego, tureckiego i miasta Konin.

Kontakt:
(63) 245 88 00 w. 17
szkolenia@kig.konin.pl