KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd

Wielkopolski Klub CSR

Celem projektu jest zwiększenie świadomości wielkopolskich przedsiębiorstw i społeczności lokalnych na temat roli, możliwości stosowania działań z zakresu CSR w bieżącej działalności firm poprzez kompleksową kampanię promocyjną.

Cele szczegółowe:

Zwiększenie wiedzy na temat roli i znaczenia CSRPromocja zagadnienia i przykłady działań w ramach CSR
Stworzenie platformy dyskusji na temat CSR
Zwiększenie dostępu do informacji na temat CSR
Utworzenie partnerstwa na szczeblu regionalnym w celu zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców

Zadania KIG w ramach projektu:

Organizacja spotkań w ramach Klubu CSR w Koninie – przekazanie przedsiębiorcom pogłębionej wiedzy nt. CSR. Prezentacja wybranych form oraz dobrych praktyk CSR.

Organizacja FORUM CSR w Koninie – Podczas forum podsumowane zostaną spotkania w ramach Klubu CSR, panele dyskusyjne, prezentacja dobrych praktyk CSR. Zaproszeni zostaną przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych z innych regionów Polski celem wymiany doświadczeń z zakresie promocji i idei CSR.

Zapraszamy na stronę Klubu - kliknij tutaj