KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd

Akademia Młodej Przedsiębiorczości II Edycja

Dobiegła końca II Edycja projektu Akademia Młodej Przedsiębiorczości. W dniu 18 grudnia 2013 r. zorganizowana została konferencja podsumowująca, wzięli w niej udział przedstawiciele organizatorów Akademii, instytucji oraz firm prowadzących zajęcia a także studenci - uczestnicy projektu.

Akademię ukończyło jedenaście osób, byli to w głównej mierze studenci kierunku Zarządzanie, cała grupa odebrała Dyplomy ukończenia Akademii z rąk Rektora PWSZ w Koninie prof. dr hab. Mirosława Pawlaka oraz Prezesa Konińskiej Izby Gospodarczej Pana Grzegorza Wasilewskiego.

Tradycyjnie wręczono również podziękowania przedstawicielom urzędów, instytucji i firm, które to opracowały na potrzeby Akademii programy szkoleń oraz zapewniły wykwalifikowanych trenerów. Były to:
 • Meritum Bank – Sponsor Akademii
 • Urząd Miejski w Koninie
 • Starostwo Powiatowe w Koninie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Koninie
 • Urząd Skarbowy w Koninie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Delegatura w Koninie
 • Miejski Rzecznik Praw Konsumentów w Koninie
 • Regionalny Ośrodek EFS w Koninie
 • Firma Insurance For Business
 • Firma CN Public Relations
 • Firma WR Consulting

W obecnej edycji zostało zorganizowanych więcej spotkań, były dodatkowe zagadnienia oraz zupełnie nowe tematy, w porównaniu z poprzednią edycją odbyło się dwa razy więcej szkoleń, łącznie 16 godzin. Zajęcia odbywały się podobnie jak poprzednio w siedzibie Konińskiej Izby Gospodarczej.

Dodatkowym elementem projektu był zorganizowany po raz pierwszy konkurs. Zadaniem uczestników akademii było przygotowanie pracy na temat innowacyjnych sposobów walki z bezrobociem możliwych do realizacji w subregionie konińskim. Laureatem konkursu została Pani Weronika Wiśniewska studentka politologii. W swojej pracy scharakteryzowała ona główne problemy rynku pracy oraz grupy społeczne, które należało by wesprzeć w szczególny sposób. Jako ważny element walki z bezrobociem wskazuje ona m.in. na konieczność odpowiedniego przygotowania młodzieży pod względem mentalnym oraz zmotywowanie do przedsiębiorczego myślenia, autorka zwraca również uwagę na konieczność wypracowania prostych i skutecznych narzędzi komunikacji pomiędzy bezrobotnymi a instytucjami rynku pracy i potencjalnymi pracodawcami. Laureatkę nagrodzono pamiątkowym Dyplomem oraz upominkiem w postaci tabletu ufundowanego przez sponsora Akademii - Meritum Bank.

Na zakończenie spotkania dyskutowano nad przyszłością projektu, zarówno uczestnicy jak i wykładowcy zgłaszali cenne uwagi, które z pewnością zostaną wykorzystane dla uatrakcyjnienia Akademii Młodej Przedsiębiorczości w przyszłości.