KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd

Akademia Młodej Przedsiębiorczości I Edycja

Pierwsza edycja Akademii Młodej Przedsiębiorczości oficjalnie zakończyła się 14 czerwca 2013 r. Podczas spotkania które odbyło się  w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie wręczono Dyplomy Ukończenia Akademii studentom oraz podziękowania dla instytucji, oragnizacji i przedsiębiorców, którzy prowadzili zajęcia ze studentami.
Zgodnie w opinii zarówno pomysłodawców, prowadzących jak i uczestników Akademii Młodej Przedsiębiorczości zakończyła się sukcesem. Pierwsza edycja przedsięwzięcia przyniosła również wiele cennych wskazówek na przyszłość, co pozwoli opracować koncepcję w jeszcze większym stopniu spełniającą oczekiwania uczestników. Zarówno ze strony Władz Uczelni jak i Izby padła deklaracja chęci kontynuowania projektu w kolejnych latach.

Podczas I Edycji AMP odbyło się pięć spotkań podzielonych na dziesięć paneli tematycznych, każdy panel był odrębnym tematem prowadzonym przez przedstawiciela danej instytucji lub firmy. Zakres tematyczny spotkań obejmował m.in. źródła finansowania działalności gospodarczej, pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności, zasady podejmowania i prowadzenia działalności, zapoznanie ze specyfiką branży bankowej, public relations, ubezpieczenia, marketing i generowanie pomysłów na własny biznes.

Więcej w podsumowaniu na stronie PWSZ Konin - tutaj

Organizację AMP wsparły następujące instytucje oraz firmy:
  • Meritum Bank - Sponsor Akademii

a także
  • Urząd Miejski w Koninie
  • Starostwo Powiatowe w Koninie
  • Powiatowy Urząd Pracy w Koninie
  • Urząd Skarbowy w Koninie
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Koninie
  • Regionalny Ośrodek EFS w Koninie
  • Firma Insurance For Business
  • Firma CN Public Relations
  • Firma WR CONSULTING Wiktor Ruminkiewicz