Czym się zajmujemy?

Izba Gospodarcza Wielkopolski Wschodniej prowadzi stałą współpracę z izbami przemysłowo-handlowymi w Polsce i w innych państwach

Współpraca ta polega na wymianie informacji nt. aktualnych usług, ofert współpracy przedsiębiorstw oraz wymianie baz danych z wykazem firm będących członkami izb. IGWW współpracuje także z samorządami gminnymi. W ramach tych kontaktów IGWW promuje działania gmin oraz podmiotów gospodarczych działających na ich terenie podczas targów czy misji zagranicznych.

Czym się zajmujemy?

Konińska Izba Gospodarcza prowadzi stałą współpracę z izbami przemysłowo-handlowymi w Polsce i w innych państwach

Współpraca ta polega na wymianie informacji nt. aktualnych usług, ofert współpracy przedsiębiorstw oraz wymianie baz danych z wykazem firm będących członkami izb. KIG współpracuje także z samorządami gminnymi. W ramach tych kontaktów KIG promuje działania gmin oraz podmiotów gospodarczych działających na ich terenie podczas targów czy misji zagranicznych.