„…Ideą KIG jest, aby głos i interesy przedsiębiorców uwzględniane były w kształtowaniu polityki gospodarczej i społecznej regionu.  Dbałość o jasne i przejrzyste reguły w działalności gospodarczej oraz rozwój przedsiębiorczości, szczególnie lokalnej,  to codzienne zadania Konińskiej Izby Gospodarczej…”

      Prezes KIG Roman Byczyk

Foto Prezes KIG

Byczyk Roman – Prezes

Gawron Dariusz – Wiceprezes
Tomaszewski Piotr – Wiceprezes

Adamczak Piotr – Sekretarz
Kościelski Jan – Członek Prezydium
Kuszyński Jacek – Członek Prezydium

Wieliczko Beata – Członkini Rady
Kowalewski Mateusz – Członek Rady
Łuczak Jan – Członek Rady
Olejnik Jan – Członek Rady
Wysocki Andrzej – Członek Rady
Zimny Artur – Członek Rady

Ćwikliński Wojciech

Łuczyński Marek

Wojdyński Tadeusz

Wodzyński Eugeniusz

Gałązka Grzegorz

Drelak Krzysztof