Wypromuj swój biznes

Złóż wniosek o przystąpienie do KIG

Zdobądź nowe możliwości rozwoju swojej firmy - dzięki przystąpieniu do KIG zdobywasz nowe możliwości nawiązania współpracy biznesowej z regionalnymi, a również i ogólnopolskimi firmami należącymi do KIG.

Wszystkie działania izby ukierunkowane są na wspieranie i promocję firm członkowskich, ale nie tylko, bowiem w wielu organizowanych przez nią imprezach uczestniczą także firmy niezrzeszone

Deklaracja przystąpienia do KIG
KIG_o_nas_1