INF

INSURANCE FOR BUSINESS

DANE FIRMY:
ul. Mickiewicza 21/3
62-500 Konin
Tel: 63 249 13 13
biuro@ifb-broker.pl
strona www: IFB – Insurance For Business (ifb-broker.pl)

OPIS FIRMY:
Jako kancelaria brokerska, zajmujemy się prowadzeniem w imieniu i na rzecz naszych Klientów spraw, związanych z obszarem ubezpieczeń, począwszy od opracowania zasad programu ochrony ubezpieczeniowej, poprzez negocjacje cen i niekorzystnych z punktu widzenia Klientów zapisów umów ubezpieczeniowych, nadzorowanie nad funkcjonowaniem programu ubezpieczenia w trakcie jego trwania, na pomocy i reprezentowaniu w zakresie likwidacji szkód kończąc..

TAX_podatki_logo

TAX Podatki, Finanse, Księgowość Symotiuk i Wspólnicy s.c.

DANE FIRMY:
ul. Plac Wolności 7
62-510 Konin
e-mail: biuro@tax-symotiuk.pl
Telefon: 63 242 96 63
www: tax-symotiuk.pl

OPIS FIRMY:
Wiedza i doświadczenie oraz odpowiedzialność i dbałość o dobro Kontrahenta cechujące nas i naszych pracowników, gwarantują najwyższą staranność oraz profesjonalizm przy realizacji usług doradztwa podatkowego oraz usług księgowych. Gwarantujemy także zachowanie bezwzględnej tajemnicy zawodowej w zakresie informacji uzyskanych w toku wykonywania czynności doradztwa podatkowego oraz w procesie księgowania zdarzeń gospodarczych.
Firma powstała w 2 stycznia 1991 roku, jako jedno z pierwszych biur rachunkowych w Koninie i zatrudniała 3 osoby, początkowo jako firma jednoosobowa by od 1992 r. stać się spółką.
W 1997 r., po wejściu w życie ustawy o doradztwie podatkowym, 3 osoby z naszej firmy uzyskały tytuł doradcy podatkowego. W 2014 r. dołączył do nas w charakterze wspólnika kolejny doradca podatkowy.
W 2014 r. został otwarty oddział firmy w Poznaniu;
Aktualnie w firmie zatrudnionych jest 35 pracowników (z właścicielami) w tym 4 Doradców podatkowych oraz 8 osób z uprawnieniami do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Spółka obsługuje ponad 300 stałych klientów w zakresie prowadzenia ksiąg jak i doradztwa podatkowego.
Spółka współpracuje z różnymi Klientami. Naszymi Klientami są zarówno największe firmy w regionie (głównie w zakresie doradztwa), spółki z udziałem kapitału zagranicznego jak również małe, średnie i duże przedsiębiorstwa osób fizycznych oraz różnego typu podmioty prawa handlowego. Nasi Klienci działają m.in. w takich branżach, jak: paliwowo-energetyczna, handlowa, dystrybucyjna, produkcyjna, prawnicza, usługowa.
Właściciele
Ryszard Symotiuk – Współwłaściciel, doradca podatkowy nr 3125, od 1983 do 1990 piastował stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Koninie, wcześniej pracował w Wydziale Finansowym Urzędu Wojewódzkiego i Okręgowym Zarządzie Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej. Podatkami zajmuje się od 1975 r.; Prezes „TAX Audyt” sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Grzegorz Symotiuk – Współwłaściciel, doradca podatkowy nr 11765, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przez prawie 6 lat zdobywał doświadczenie w jednej z największych firm audytorsko-doradczych.
Andrzej Śnihur – Współwłaściciel, Kierownik Departamentu Podatkowych Ksiąg Przychodów i Rozchodów, doradca podatkowy nr 03138, w latach 1989-1991 r. pracownik Urzędu Skarbowego w Koninie.

CUK_logo

Centrum Ubezpieczeń Komunikacyjnych

DANE FIRMY:
ul. Spółdzielców 31
62-510 Konin
e-mail: konin@cuk.pl
Telefon: 63 240 81 00
www: cuk.pl

OPIS FIRMY:
Doradcy CUK w kilka minut bezpłatnie porównują dostępne na rynku polisy spośród oferty 30 Towarzystw i pomagają wybrać tę najkorzystniejsze ubezpieczenie komunikacyjne, ubezpieczenie domu lub mieszkania, ubezpieczenie podróży czy ubezpieczenie na życie. Polisę można kupić od ręki, a ceny ubezpieczeń nie różnią się od tych oferowanych u poszczególnych ubezpieczycieli. Płatność za ubezpieczenie można podzielić nawet na 11 rat, a za pierwszą z nich zapłacić dopiero po 3 tygodniach.

ING_logo

ING Bank Śląski Oddział ds. korporacyjnych w Koninie

DANE FIRMY:
ul. Dworcowa 15J
62-510 Konin
Telefon: 32 357 00 24
www: www.ing.pl

OPIS FIRMY:
Zrównoważony rozwój
Naszą strategię biznesową realizujemy w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Dowiedz się więcej o wartościach, którymi się kierujemy.
Od naszych dzisiejszych decyzji i działań zależy, jak będzie wyglądał świat i jaką rzeczywistość zastaną następne pokolenia. Chcemy mieć pozytywny wpływ, żeby wykorzystać go w słusznej sprawie, na rzecz wspólnego dobra. W centrum naszych działań zawsze byli i są ludzie, a teraz również wyzwania związane z kryzysem klimatycznym.