KIG-logo

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Konińskiej Izby Gospodarczej

Rada Konińskiej Izby Gospodarczej ma zaszczyt zaprosić na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie  Członków Konińskiej Izby Gospodarczej, które odbędzie się w dniu 08.06.2022 r. o godzinie 13:00  w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego, ul. Wiosny Ludów 6  62-500 Konin. W przypadku braku wymaganego quorum zgodnie  ze statutem KIG § 14 pkt 4 ustala  się drugi termin na  godzinę 13:15.

W załączeniu:

– list Prezesa KIG Mateusza Kowalewskiego do Członków izby

– zaproszenie oraz porządek obrad

– regulamin Walnego Zgromadzenia Członków KIG

– wzór pełnomocnictwa

Tags: No tags

Comments are closed.